MST vindt dat diversiteit en inclusie (D&I) van meerwaarde zijn voor de organisatie en wil D&I op de werkvloer bevorderen.

Om dit te bekrachtigen heeft Miriam Vollenbroek, bestuurder bij Medisch Spectrum Twente (MST), vandaag namens MST het Charter Diversiteit ondertekend, tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf. MST is één van de dertien werkgevers die het Charter hebben ondertekend. Het Charter Diversiteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+.

Hans van Leeuwen, HRM manager MST: “Ik ben trots dat MST, als eerste Santeon ziekenhuis, het Charter Diversiteit heeft getekend. Het is het startschot voor een intensiever diversiteitsbeleid, waardoor we als topklinisch ziekenhuis een nog aantrekkelijker werkgever worden. Ook draagt het bij aan onze nieuwe strategie, waarin betrokken en bevlogen medewerkers een centrale rol spelen.”

Rolf van der Maas, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf: “Voor mij is het enthousiasme van deze werkgevers om zich aan te sluiten bij het Charter Diversiteit enorm inspirerend. Alle nieuwe Charterondertekenaars verdiepen zich echt in de opdracht om werkelijk gelijkwaardige kansen voor iedereen op de werkvloer te creëren. Ik ben er ook van overtuigd dat zij hiermee andere bedrijven en organisaties inspireren om zich in te zetten voor versterking van de inclusie op de arbeidsmarkt.”

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de vandaag aangesloten partijen een Plan van Aanpak in waarin zij hun D&I-beleid en -doelen verder omschrijven. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.

charter diversiteit
v.l.n.r. Rob Peters (CEO Vermaat Groep), Miriam Vollenbroek (RvB MST) en Dominique Dingjan (CHRO Olympia).
Waar bent u naar op zoek?