MST over op Horizontaal Toezicht Zorg

MST gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht Zorg. De afgelopen twee jaar heeft MST samen met zorgverzekeraar Menzis de registratie- en declaratieprocessen en de beheersing op de registratierisico’s opnieuw ingericht. Hierdoor vindt de controle op de registratie van zorg niet meer achteraf plaats en zullen bijzonderheden tijdig worden gesignaleerd.

In één keer goed voor de patiënt

Eric Rikkert, lid Raad van Bestuur MST: “Samen met Menzis hebben wij dit traject bewandeld en borgen wij nu de rechtmatigheid van de declaraties aan de voorkant waardoor correcties achteraf worden voorkomen en de registratie in één keer goed is”.
Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis: “doordat registraties in één keer juist, volledig en tijdig worden uitgevoerd, kunnen de zorgverzekeraars zorgdragen voor een juiste besteding van zorguitgaven en hun verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s. Voor MST betekent dit minder administratieve lasten en helderheid in taken en verantwoordelijkheden”.

Trots en vertrouwen

Rikkert en Van Eijck kijken positief terug op de samenwerking bij het doorlopen van dit traject, met als resultaat dat er onderling vertrouwen is dat de declaraties juist zijn. MST en Menzis zijn trots op het behalen van deze mijlpaal.

Waar bent u naar op zoek?