MST sluit 2019 goed af

MST heeft over 2019 een resultaat gerealiseerd van € 7,6 mln. Hiermee is het in 2016/2017 gestarte rendementsprogramma succesvol afgesloten.

Eric Rikkert, lid van de raad van bestuur: “Dit is een geweldige prestatie van onze medewerkers. De afgelopen jaren is er veel van hen gevraagd om deze taakstelling te realiseren. Naast minder prettige maatregelen zijn we efficiënter gaan werken, benutten we onze ruimtes beter en zijn we continu bezig met verbeteren en optimaliseren. De organisatie was zich bewust van de noodzaak van deze veranderingen, waardoor we het resultaat in positieve richting hebben kunnen ombuigen.”

Nieuw EPD

Door de positieve resultaatontwikkelingen kunnen we nu werk maken van de aanschaf van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Mede dankzij het vertrouwen van de banken kunnen wij deze stap nemen. Het nieuwe EPD helpt het werk van de gebruikers beter, efficiënter en leuker te maken én het vergroot de patiëntveiligheid. Het is ook de basis voor nieuwe digitale toepassingen in de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking door digitale gegevensuitwisseling met huisartsen, andere zorgpartners en op het gebied van dienstverlening aan patiënten.

Resultaat 2020

Ten aanzien van 2020 is het erg onduidelijk wat het resultaat gaat worden. COVID-19 heeft een normale bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt, en MST heeft, net als andere ziekenhuizen, veel minder zorg kunnen leveren dan gebruikelijk en veel meer kosten moeten maken. Het duurt erg lang voor dat de ziekenhuizen duidelijkheid krijgen over de financiële compensatie. Rikkert: “Hoewel ik er vertrouwen in heb dat de ziekenhuizen voor een groot deel gecompenseerd gaan worden, ben ik toch wel teleurgesteld dat het zoveel tijd kost om tot afspraken op dit gebied te komen. MST is weer een gezond ziekenhuis, dat mag geen moment in gevaar komen en is ook niet te rechtvaardigen na al die inspanningen die de zorg heeft verleend. Wij zullen zelf pas gaan klappen als er voldoende compensatie is en wij ook 2020 financieel gezond kunnen afsluiten, in het belang van MST maar ook vooral voor de patiënt.”

Het jaarbericht lees je hier.

Waar bent u naar op zoek?