Het onderzoek Beste ziekenhuizen van Elsevier is een jaarlijkse meting van de stand van zaken: wat zegt alle publiek beschikbare informatie over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen? Voor de beoordeling is een selectie gemaakt uit de prestatie-indicatoren die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hanteert. Ook zijn wettelijk verplichte indicatoren opgenomen, afkomstig van Zorginstituut Nederland.

Patiëntgerichtheid en medische zorg

De indicatoren geven allereerst informatie over de veiligheid van de medische zorg: maatregelen die een ziekenhuis systematisch treft om risico’s voor de patiënt en fouten te vermijden. Ten tweede gaat het om de effectiviteit van de medische zorg: nauwkeurig en juist, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Ten derde om dienstverlening, informatie en voorlichting aan de patiënt. Daarbij hoort ook of de wachttijden afwijken van wat in de ziekenhuiswereld gebruikelijk is. Veel indicatoren gaan over zorgvuldige administratie en registratie, over personele bezetting en het toepassen van protocollen en richtlijnen.

Opmerkelijke stijger

Medisch Spectrum Twente wordt door Elsevier genoemd als opmerkelijke stijger in dit onderzoek: vorig jaar had MST een lage score, en dit jaar scoort MST op alle onderdelen bovengemiddeld. Het hoogst haalbare is vier ‘bollen’ en MST heeft er drie toebedeeld gekregen.

Een samenvatting van de score van MST:

Eindoordeel

Het eindoordeel geeft aan hoe het ziekenhuis presteert ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen. Het gaat dus niet om een absoluut waardeoordeel over de kwaliteit.

Score eindoordeel 2018:

3 van 4 bollen

Hoe scoorde het ziekenhuis vorig jaar? In onderstaande grafiek is te zien hoeveel ‘bollen’ het ziekenhuis behaalde in 2016, 2017 en 2018.

Grafiek eindoordeel 2016-2018Het eindoordeel is gebaseerd op twee onderdelen: De Patiëntgerichtheid en de Medische zorg.

Patiëntgerichtheid

Bij patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening – van praktische service tot voorlichting over ingrepen – aan de patiënt door het ziekenhuis, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn.

Score patiëntgerichtheid 2018:

3 van 4 bollen

Hoe scoorde het ziekenhuis vorig jaar? In onderstaande grafiek is te zien hoeveel ‘bollen’ het ziekenhuis behaalde in 2016, 2017 en 2018.

Grafiek patiëntgerichtheid

Het oordeel over de Patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het eerste is de Dienstverlening aan de patiënt: van praktische service tot adequate voorlichting over ingrepen en de nazorg, rekening houdend met diens wensen en waarden.

Score dienstverlening 2018:

Score 2 van 4 bollen

Het oordeel over de Patiëntgerichtheid van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het tweede is of Wachttijden niet te lang zijn. Nagegaan is in hoeverre een ziekenhuis afwijkt van wat in Nederland gebruikelijk is.

Score wachttijden 2018:

3 van 4 bollen

Medische zorg

Bij Medische zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt – of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld – en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten.

Score medische zorg 2018:

3 van 4 bollen

Hoe scoorde het ziekenhuis vorig jaar? In onderstaande grafiek is te zien hoeveel ‘bollen’ het ziekenhuis behaalde in 2016, 2017 en 2018.

Grafiek medische zorg 2016 - 2018

Het oordeel over de Medische zorg van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het eerste is de Veiligheid van de patiënt: wat het ziekenhuis doet om veiligheidsrisico’s en fouten te vermijden die schade kunnen toebrengen aan de patiënt en de medewerkers.

Score veiligheid 2018:

3 van 4 bollen

Het oordeel over de Medische zorg van een ziekenhuis is op twee onderdelen gebaseerd. Het tweede is Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg op de geldende inzichten in de medische wetenschap.

Score effectiviteit 2018:

Score 2,5 uit 4 bollen

Bron: Elsevier Weekblad

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina