Een nieuwe MRI enkel voor cardiale beeldvorming, sinds juli maken radiologen en cardiologen in Medisch Spectrum Twente (MST) er gebruik van. Het MRI-onderzoek voor cardiologische patiënten is comfortabeler en nauwkeuriger en onzekerheid bij deze patiëntengroep wordt sneller weggenomen. Met de MRI loopt Twente voorop in de diagnostiek van het hart.

Sinds eind jaren ’90 werken radiologen en cardiologen in MST intensief samen. “Een unieke samenwerking in Nederland”, vertelt cardioloog Lodewijk Wagenaar. “Ook voor ons eigen ziekenhuis is het een mooi voorbeeld van een goede samenwerking. Door de beeldvorming gezamenlijk te doen, bij elke patiënt, en samen naar de patiënt te kijken, bundelen we onze kennis en verbeteren we de beeldvorming continu.”

“De nieuwe MRI doet recht aan onze samenwerking”, vult radioloog Donald Bouman aan. “Wij zijn de eerste in Nederland die dit type MRI scanner op deze manier inzetten voor cardiologie. We kunnen ons nu meer richten op de nieuwste toepassingen en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld de hartklep op een andere manier te beoordelen, namelijk met behulp van 4D-flow metingen, en om complexe hartafwijkingen beter in beeld te brengen. We kunnen de doorbloeding van het hart nu op vier in plaats van drie niveaus tegelijk in beeld brengen. Dit is een sterke verbetering voor onderzoek naar vernauwingen in de kransslagaders.”

Voor patiënten heeft de samenwerking tussen beide afdelingen en de komst van de MRI veel voordelen. “Voorheen werden er veel onderzoeken bij nucleaire geneeskunde uitgevoerd, waardoor een patiënt blootgesteld werd aan straling. Dat aantal brengen we met de nieuwe MRI flink omlaag”, aldus Bouman. “Ook kunnen we het hartprobleem heel gedetailleerd en snel in kaart brengen, waardoor we sneller onzekerheid bij patiënten weg kunnen nemen. De voorbereiding en het onderzoek zelf zijn simpeler en nauwkeuriger.”

Het onderzoek in de MRI is voor patiënten ook comfortabeler, door bijvoorbeeld het gebruik van een ander type matras. Bouman: “Daarnaast hoeven patiënten minder lang hun adem in te houden en ziet de scanner zelf de beweging van de ademhaling. Hierdoor is het voor patiënten beter vol te houden, maar kunnen wij de beelden ook beter beoordelen.”

Het gebruik van de nieuwe MRI betekent kortom nauwkeuriger en sneller onderzoek, dat de patiëntenzorg ten goede komt. Daarnaast brengen de onderzoeken met deze MRI lagere kosten met zich mee dan voorheen.

Waar bent u naar op zoek?