Onderzoek naar continue glucose monitoring in de acute fase bij patiënten met een herseninfarct

Een te hoge bloedsuikerspiegel (hyperglycemie) bij opname in het ziekenhuis komt vaak voor bij patiënten met een (acuut) herseninfarct. Verhoogde bloedsuikerspiegels worden in verband gebracht met een grotere omvang van het herseninfarct en minder goed functioneren van patiënten. Het verlagen van de bloedsuikerspiegel zou daarom effectief kunnen zijn bij patiënten met een acuut herseninfarct.

In het verleden hebben meerdere studies geen effect getoond wat betreft de invloed van het verlagen van de bloedsuikerspiegel op de grootte van het herseninfarct of het functioneren van patiënten. Deze studies zijn echter niet uitgevoerd bij patiënten die een endovasculaire behandeling hebben ondergaan. Bovendien werd de behandeling om het bloedsuiker te verlagen pas laat gestart, lukte het vaak niet om de beoogde bloedsuikerspiegels te behalen en was het lastig om bloedsuikerspiegels te meten door middel van een vingerprik.  Het continu meten van de bloedsuikerspiegels (continue glucosemonitoring) zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Op deze manier kan de bloedsuikerspiegel continu in de gaten worden gehouden en kan de behandeling om de bloedsuikerspiegel te verlagen direct worden aangepast. Het doel van deze studie is onderzoeken of we met behulp van continue glucosemonitoring de bloedsuikerspiegels van patiënten met een herseninfarct die een endovasculaire behandeling ondergaan goed in kaart kunnen brengen. We bekijken of we op basis van de metingen ook kunnen zien bij welke patiënten een bloedsuikerverlagende behandeling zinvol zou kunnen zijn.

Onderzoeksopzet

In deze studie willen we met behulp van de Freestyle Libre 2.0 sensor de bloedsuikerspiegels van patiënten met een herseninfarct monitoren. Daarnaast verzamelen we een aantal gegevens die kunnen helpen om te bepalen of een bloedsuikerverlagende behandeling zinvol zou kunnen zijn.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten van 18 jaar en ouder met een herseninfarct veroorzaakt door een intracraniële stop en in aanmerking komen voor endovasculaire behandeling.

Interventie(s)

Op de spoedeisende hulp wordt een Freestyle Libre 2.0 sensor geïmplanteerd in de bovenarm om het glucose 24 uur lang continu te kunnen meten.

Verwachte aantal deelnemers

30-40 patiënten in het MST en hetzelfde aantal in Isala.

Looptijd studie

Juli 2022 tot juli 2023

Deelnemende centra

MST en Isala

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

  • I.L.H. Knottnerus, neuroloog
  • C.J.B.A. Kersten, neuroloog in opleiding
Waar bent u naar op zoek?