Op de Intensive Care zijn er tijdens de eerste coronagolf veel patiënten opgenomen die in een korte tijd een grote mate van spierzwakte ontwikkelden. Met behulp van elektrostimulatie (NMES) hebben de fysiotherapeuten op de Intensive Care in ons ziekenhuis geprobeerd de spierkracht van deze patiënten zoveel mogelijk te behouden. Fysiotherapeut Barbara Tempert onderzoekt sinds 2013 wat het effect van NMES op de spierkracht is, en dit jaar is ze begonnen met haar onderzoek “Neuromusculaire elektrostimulatie bij patiënten met Covid-19 op de IC”. Hiermee heeft ze op 12 november 2020 de aanmoedigingsprijs van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF) gewonnen.

De fysiotherapeuten op de Intensive Care van Medisch Spectrum Twente (MST) werken al lang met de vroegmobilisatie van IC-patiënten; patiënten zo snel mogelijk wakker aan de beademing laten liggen, zodat zij snel kunnen oefenen en bewegen. Het doel is om ervoor te zorgen dat patiënten zo min mogelijk spierkracht verliezen. Hierdoor is de beademingstijd en opnameduur op de IC korter en gaan de patiënten in een betere conditie naar de afdeling en naar huis.

Er is echter een patiëntengroep die zo spierzwak is, en zo laag belastbaar, dat het zelfstandig bewegen en aanspannen van de spieren niet lukt. Barbara Tempert onderzoekt sinds 2013 of voor deze groep neuromusculaire elektrostimulatie zinvol zou zijn. Dat is het plakken van elektroden op de spieren, meestal op de bovenbenen, waardoor de spieren aanspannen. Door de ervaringen die hiermee zijn opgedaan maakt dit deel uit van de reguliere fysiotherapie en vroegmobilisatie op de IC.

Tijdens de eerste coronagolf zijn er op de Intensive Care veel patiënten opgenomen die in een korte tijd een grote mate van spierzwakte ontwikkelden. Ook waren ze zo instabiel en laag belastbaar dat oefenen en mobiliseren vaak moeilijk ging. Door vroegtijdig te starten met elektrostimulatie hebben de fysiotherapeuten geprobeerd de spierkracht van deze patiënten zoveel mogelijk te behouden.

Het meten van het effect was lastig, omdat de patiënten slechts in een klein deel van hun ziekte- en hersteltraject door de fysiotherapeuten gezien werden. Tijdens de tweede golf wordt hier daarom beter op gemonitord. Een deel van de Covid-patiënten gaat in het onderzoek met reguliere fysiotherapie behandeld worden en een deel met reguliere fysiotherapie aangevuld met NMES. Zodra de patiënten aanspreekbaar zijn, gaan de fysiotherapeuten hun spierkracht en functioneren meten, minimaal één keer per week. Dit wordt herhaald als de patiënt naar de verpleegafdeling gaat. Op deze manier kan nagegaan worden of de patiënten die met NMES zijn behandeld minder verlies van spierkracht hebben en dus beter functioneren.

Sinds 2018 looft de NVZF jaarlijks een aanmoedigingssubsidie van € 2.500.- uit voor het meest veelbelovende onderzoeks- en/of innovatieproject ten behoeve van de ziekenhuisfysiotherapie. Collega-fysiotherapeuten uit het land en een vakjury hebben gestemd en de meeste stemmen gingen naar het onderzoek van Barbara.

Waar bent u naar op zoek?