Onderzoek naar het opsporen van MS met een elektronische neus

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening aan het centraal zenuwstelsel waarbij er sprake is van demyelinisatie (het verlies myeline, een isolerende laag om zenuwen die de geleiding van impulsen door de zenuwen versnelt) in de hersenen en het ruggenmerg. Momenteel wordt de diagnose gesteld op basis van symptomen, ondersteund door bevindingen van de MRI en analyse van het hersenvocht. Dit kan een langdurig traject zijn en tot op heden is er nog geen snelle test voor het stellen van de diagnose of voor het monitoren van de progressie. De elektronische neus zou wellicht een oplossing hiervoor kunnen zijn. Een elektronische neus is een apparaat dat kijkt naar een patroon van stoffen in de adem. Er is steeds meer bewijs dat elektronische ademanalyse gebruikt kan worden om onder andere kanker of auto-immuunziekte op te sporen.  In deze studie onderzoeken we of MS aangetoond, danwel uitgesloten kan worden door middel van een elektronische neus (eNose).

Onderzoeksopzet

Gezonde vrijwilligers, mensen met MS en mensen met verdenking op MS worden gevraagd om 5 minuten te ademen door een elektronische neus. Deze metingen gaan helpen om de elektronische neus te trainen om de adem van patiënten met MS te onderscheiden van mensen zonder MS. Daarnaast kunnen we in de groep van patiënten met verdenking op MS onderzoeken of de elektronische neus de juiste diagnose kan stellen.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Mensen met MS of met een verdenking op MS die ouder zijn dan dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de studie. Voor de controlegroep mag iedereen ouder dan 18 jaar, zonder de diagnose MS, deelnemen.

Interventie(s)

Het onderzoek bestaat uit 5 minuten ademen door een eNose. Dit is een klein, niet-invasief apparaat waarop een wegwerp mondstuk wordt geplaatst waardoor deelnemers in- en uitademen. Een meting duurt in totaal 15 minuten, inclusief voorlichting over het onderzoek en het invullen van een vragenlijst.

Verwachte aantal deelnemers

300 mensen met MS, 200 mensen zonder MS voor de controlegroep en 100 mensen met verdenking op MS.

Looptijd studie

De geschatte einddatum is januari 2025.

Deelnemende centra

Medisch Spectrum Twente en Isala Klinieken.

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Rozemarijn Ettema, AIOS Neurologie
Contact: AR.Ettema@mst.nl

Waar bent u naar op zoek?