Het Neurocentrum van MST heeft uitgezocht of het tijdstip van opname een rol speelt bij de gezondheidsuitkomsten van patiënten met een beroerte. In het onderzoek gaat het om patiënten die opgenomen zijn op de afdeling voor herseninfarcten en hersenbloedingen, oftewel ‘stroke unit’. Om duidelijkheid te krijgen is gekeken naar de gegevens van 5000 patiënten.

Eerdere studies toonden aan dat patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding buiten kantooruren er slechter van af komen dan patiënten met een beroerte tijdens kantooruren. Deze studies zijn uitgevoerd zonder rekening te houden met belangrijke patiëntkenmerken. Het neurocentrum MST heeft zijn eigen gegevens van de afgelopen twaalf jaar onder de loep genomen.

Uitkomst onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat bij MST het tijdstip van opname (binnen –en buiten kantoortijden) geen invloed heeft op de uitkomsten van patiënten met een beroerte. “We zijn zeer kritisch geweest of de uitkomsten van de eerdere studies een goed beeld geven van de werkelijkheid”, stelt Maarten Tuinman, neuroloog in opleiding.

Ernst van de beroerte

“In tegenstelling tot vorige studies, hebben we rekening gehouden met patiëntenkenmerken, waaronder de ernst van de beroerte. Het is al langer bekend dat patiënten met een beroerte, opgenomen buiten kantoortijden, gemiddeld ernstiger gehandicapt zijn, dan patiënten die opgenomen zijn binnen kantoortijden. De reden hiervoor is dat minder aangedane patiënten wachten tot de volgende werkdag om een arts te raadplegen. Een zorgvuldige analyse is dus noodzakelijk om de invloed van de zorg-, buiten kantoortijden, op de klinische uitkomst goed weer te geven”, legt Tuinman uit. Ondanks dat buiten kantooruren minder dokters en minder verpleegkundigen aan het werk zijn, is dit niet van invloed op de uitkomsten van onze patiënten.

Landelijk onderzoek

Deze studie biedt houvast om in een vervolgonderzoek ook landelijk te bestuderen of opnametijdstip een verschil in uitkomsten geeft. In Enschede is dit dus niet het geval. De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in The Journal of Neurology, een internationaal vakblad voor de neurologie.

Lees meer over het onderzoek

Waar bent u naar op zoek?