Sinds november 2014 is de vakgroep Orthopedie begonnen met Rapid Recovery voor patiënten die een totale knieprothese (TKP) krijgen. Hierbij worden patiënten via het zogenaamde LIA-protocol (Lokale Infiltratie Anesthesie) behandeld. Gedurende de ingreep wordt er lokaal anaestheticum in de knie achtergelaten. Patiënten worden op de dag van de operatie al gemobiliseerd en er wordt begonnen met oefenen. De ligduur wordt hiermee gereduceerd tot ongeveer 3 dagen.

Een zelfde traject is per juni 2015 ook gestart voor de patiënten die een totale heupprothese (THP) krijgen. Hierbij wordt er geen lokaal anaestheticum gebruikt, maar is er sprake van een aanpassing in het postoperatieve pijnprotocol en het mobilisatieschema. Ook hiervoor geldt een reductie van de ligduur tot ongeveer 3 dagen.

Waar bent u naar op zoek?