Openbaar apotheker en ziekenhuis investeren in poliklinisch apotheker

In samenwerking met Medisch Spectrum Twente (MST) heeft openbaar apotheker Mathijn Brummelhuis uit Enschede poliklinisch apotheker Luc Huurneman opgeleid in zijn apotheek, zonder ‘gedoe over concurrentie’. “Ons gezamenlijk doel is het verbeteren van de medicatieoverdracht, daarvoor moeten we elkaar goed leren kennen.”

Transmurale samenwerking

“Het begint met elkaar kennen, en elkaar iets gunnen.” Dat is de essentie van een goede samenwerking tussen openbare apotheken en de poliklinische apotheek, zegt openbaar apotheker Mathijn Brummelhuis van Apotheek Twekkelerveld in Enschede. Vanuit deze gedachte heeft Brummelhuis, samen met ziekenhuisapotheker Kris Movig, in de jaren 2018-2020 Luc Huurneman, in dienst bij het Medisch Spectrum Twente (MST), opgeleid tot apotheker-specialist. “Openbaar apothekers zien een poliklinische apotheek vaak als een concurrent. Een apotheker uit het ziekenhuis opleiden in mijn apotheek, was dan ook pionierswerk”, aldus Brummelhuis. Het MST beschikt sinds 2015 over een poliklinische apotheek, die volledig in eigendom is van het ziekenhuis.

Huurneman werkte vanaf 2017 als projectapotheker in het MST, en wilde zich specialiseren in de poliklinische apotheek. “In het ziekenhuis was wel een opleidingsplek beschikbaar voor ziekenhuisfarmacie, maar niet voor openbare farmacie, waarvan de poliklinische apotheek integraal onderdeel is”, aldus Huurneman. Toen hebben Brummelhuis en Movig besloten gezamenlijk een toekomstbestendige opleidingsplek te creëren. Brummelhuis kende Huurneman nog van zijn apotheekstage in Eibergen, en bood hem aan zijn opleiding te volgen in Apotheek Twekkelerveld. Tijdens een gesprek met de gevestigd apotheker Movig – over het gezamenlijk opleiden van Huurneman – werd snel duidelijk dat het ziekenhuis en Brummelhuis hetzelfde doel nastreven: het optimaliseren van de medicatieoverdracht rond opname en ontslag. Toch is de relatie tussen poliklinische apotheken en openbare apotheken niet altijd optimaal. Openbaar apothekers zijn er niet blij mee dat receptregels verdwijnen. Brummelhuis: “Natuurlijk begrijp ik die emoties, maar van landjepik hebben we hier geen last. Bovendien verlaten per week hooguit twee van mijn patiënten het ziekenhuis, dat zijn wekelijks zo’n vijf receptregels.”

Het is wel van belang dat openbaar apothekers en poliklinisch apothekers blijven investeren in de relatie, vertellen Brummelhuis en Huurneman, die tijdens de opleiding altijd samen de vergaderingen bezochten van het Apothekers Collectief Enschede. “Alle openbaar apothekers in de regio hebben Luc persoonlijk leren kennen. Ook gaat hij vanaf dit jaar samen met zijn collega poliklinisch apotheker meedraaien in het rooster van de dienstapotheek, en dat is best bijzonder”, aldus Brummelhuis.

Het artikel kunt u verder lezen via deze link

Bron: Pharmaceutisch Weekblad, maart 2021

Waar bent u naar op zoek?