Open

Orchestra studie: Onderzoek naar het aanvullend behandelen van uitzaaiingen bij patiënten met dikke darm- of endeldarmkanker

Voor patiënten met uitgezaaide dikke darm- of endeldarmkanker bestaat er helaas geen behandeling waarmee zij worden genezen. De behandeling die de patiënten krijgen, is gericht op levensverlenging. De standaard behandeling bestaat uit chemotherapie. In deze studie wordt onderzocht of het beter is om naast de standaard chemotherapie, ook alle uitzaaiingen lokaal te behandelen. Dit wordt al gedaan bij patiënten met darmkanker die maar een beperkt aantal uitzaaiingen hebben. Het is niet bekend of het ook zinnig is om uitzaaiingen lokaal te behandelen als er veel uitzaaiingen zijn in meerdere organen. Het doel van de studie is dus om te onderzoeken of het toevoegen van lokale behandeling van de uitzaaiingen aan de standaard chemotherapie levensverlenging geeft in vergelijking met behandeling met alleen chemotherapie.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek wordt in meerdere ziekenhuizen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. Van de deelnemende patiënten wordt er een biopsie verricht van een uitzaaiing (een punctie waarbij een stukje weefsel van de uitzaaiing wordt weggehaald). Het genetische materiaal van dit weefsel wordt onderzocht. Vervolgens starten de patiënten met de standaard chemotherapie om alle aanwezige tumorcellen in het hele lichaam te behandelen. Vervolgens wordt er een scan gemaakt. Als de uitzaaiingen even groot zijn gebleven of zijn gekrompen, worden de patiënten door middel van loting verdeeld over de twee behandelingsgroepen. Deze loting bepaalt of de patiënt naast de chemotherapie ook een aanvullende lokale behandeling van de uitzaaiing gaat krijgen. De aanvullende behandeling wordt in het behandelteam besproken en kan zijn: een operatie, bestraling, wegbranden van de tumor of lokale chemotherapie.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Darmkankerpatiënten van 18 jaar en ouder met uitzaaiingen naar meerdere organen met een indicatie voor palliatieve (niet-genezende) systemische behandeling in het ziekenhuis die niet geschikt zijn voor HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie).

Interventie(s)

Chemotherapie versus chemotherapie en een aanvullende lokale behandeling van de uitzaaiing gaat krijgen. De aanvullende behandeling kan zijn: een operatie, bestraling, wegbranden van de tumor of lokale chemotherapie.

Verwachte aantal deelnemers

478 in het hele onderzoek, in MST is het doel vijf tot tien deelnemers.

Looptijd studie

In MST van 1-9-2020 – 1-1-2023

Deelnemende centra

Academisch Medisch Centrum; Albert Schweitzer Ziekenhuis; Admiraal de Ruijterziekenhuis; Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI); Amphia Ziekenhuis; Bravis Ziekenhuis locatie Bergen op Zoom; Deventer Ziekenhuis; Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis; Erasmus Medisch Centrum; Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn en Zutphen; IJsselland Ziekenhuis; Isala Klinieken; Jeroen Bosch Ziekenhuis; Maasstad Ziekenhuis; Maxima Medisch Centrum; Medisch Centrum Leeuwarden; Medisch Centrum Haaglanden; Medisch Spectrum Twente; Meander Medisch Centrum; Noordwest Ziekenhuisgroep; OLVG locatie Oost; Radboud UMC; St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein; Sint Franciscus Gasthuis; VU Medisch Centrum; Westfriesgasthuis; ZGT locatie Almelo; Ziekenhuis Amstelland; University Hospital Southampton NHS Foundation, Southampton, UK

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. Mekenkamp

Waar bent u naar op zoek?