PACYFIC studie – Onderzoek naar het verbeteren van het huidige controle schema voor cystes in de alvleesklier

Een cyste in de alvleesklier (pancreas) komt vaak voor. Veranderingen aan dit soort cysten kunnen wijzen op het mogelijk ontstaan van alvleesklierkanker. Het risico hierop is waarschijnlijk zeer klein, maar hoe klein precies, is niet bekend. Bij gebrek aan deze kennis, en uit voorzichtigheid, wordt internationaal geadviseerd om deze cysten levenslang nauwlettend te controleren. Men hoopt zo eventuele kwaadaardigheid in een vroeg stadium te kunnen opsporen en behandelen. Het nut hiervan is nooit eerder onderzocht. Het doel van dit onderzoek is om het nut van deze controles te bepalen. Ook zijn wij geïnteresseerd hoe patiënten deze controles ervaren. Wij hopen met dit onderzoek een betere inschatting te kunnen maken van het risico op alvleesklierkanker, bij patiënten met een cyste in de alvleesklier. Mogelijk kan, met behulp van deze kennis, een alternatief controle schema worden ontworpen dat minstens zo veilig en (kosten) effectief is, maar minder belastend.

Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek wordt bij deelnemende patiënten gedurende 10 jaar de uitkomsten van de alvleesklier cyste controles verzameld. Er veranderd niets aan het controle schema zelf, maar we registreren voor dit onderzoek hoe vaak het voorkomt dat een cyste verandert, klachten gaat veroorzaken, geopereerd moet worden, of kwaadaardig wordt. Ook zullen we van alle patiënten bloedmonsters verzamelen om te onderzoeken of bepaalde stoffen in het bloed risico op kwaadaardigheid kunnen voorspellen. Tot slot zullen we met behulp van vragenlijsten nagaan hoe groot de belasting is voor de patiënt aan het huidige controle schema.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten met een pancreas cyste (nieuw vastgesteld of al eerder gediagnostiseerd), die volgens hun behandelend arts in aanmerking komen voor het controle schema voor alvleesklier cystes.

Verwachte aantal deelnemers

50 patiënten in MST, totaal 2500 patiënten in Nederland

Looptijd studie

Deel 2 van 2024

Deelnemende centra

28 academische en perifere ziekenhuizen in Nederland

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. N. Venneman

Waar bent u naar op zoek?