Open

PAMiPAD studie: Onderzoek naar het in beeld brengen van de kleinste bloedvaten in de voet bij patiënten met vernauwingen in de bloedvaten van de onderbenen

Patiënten met vernauwingen in de bloedvaten kunnen verschillende klachten hebben, van pijn in de benen bij lopen of in rust tot wonden aan de voet. Bij ernstige klachten is een operatie mogelijk of zelfs noodzakelijk om de bloedvaten weer goed doorgankelijk te maken. Daarvoor worden de bloedvaten eerst in beeld gebracht door middel van contrastvloeistof en röntgendoorlichting. Deze beelden gebruikt de vaatchirurg om de operatie uit te voeren. Helaas kunnen met röntgenbeelden de kleinste bloedvaten niet afgebeeld worden. Hierdoor kan de vaatchirurg tijdens de operatie niet goed voorspellen of de operatie helemaal geslaagd is en de klachten van de patiënt zullen afnemen.

Het doel van deze studie is om te bepalen of met een nieuwe beeldvormende technieken, de aan- en afvoer van bloed naar de voet en de allerkleinste bloedvaten in de voet beter in beeld gebracht kan worden. Als dat mogelijk is, verwachten we dat de vaatchirurg tijdens de operatie al kan zien of de bloedtoevoer is verbeterd en eventueel nog kan bijsturen zodat de klachten van de patiënt echt afnemen of verdwijnen.

Onderzoeksopzet

Tijdens de operatie worden metingen uitgevoerd met het PeriCam PSI systeem. Hiervoor wordt met een infraroodlaser licht op uw voet geschenen. Het licht weerkaatst op rode bloedcellen, deze worden daarna gemeten met het systeem en afgebeeld als een plaatje. De metingen geven een beeld van het bloed dat door de voet stroomt. Daarnaast worden de standaard, tijdens de operatie gemaakte, röntgenbeelden met contrastmiddel op een nieuwe manier geanalyseerd. Hierdoor krijgt de vaatchirurg beter inzicht in de in- en uitstroom van het bloed van de voet. De beelden worden pas na de operatie verzameld en geanalyseerd, waardoor deze studie geen invloed heeft op het verloop en uitvoering van de operatie.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten die een operatie aan de bloedvaten van de benen ondergaan vanwege perifeer vaatlijden (vernauwingen of verstoppingen in de bloedvaten).

Verwachte aantal deelnemers

200

Looptijd studie

September 2020 – september 2023

Deelnemende centra

Medisch Spectrum Twente

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

  • Prof. dr. R.H. Geelkerken
  • B. Wermelink, MSc

Meer informatie

Patiëntinformatie voor deelname aan dit onderzoek

Waar bent u naar op zoek?