PLCRC studie: Onderzoek naar voorspellers van een succesvolle behandeling voor patiënten met dikkedarmkanker

Momenteel ondergaan de meeste patiënten met dikkedarmkanker een operatie, die soms aangevuld wordt met een behandeling met medicijnen. In het geval van endeldarmkanker (het laatste stukje van de dikke darm) bestaat de behandeling vaak uit een operatie, al dan niet in combinatie met bestraling. Welke behandeling gegeven wordt, hangt van meerdere zaken af en wordt per patiënt besloten. De kans op een succesvolle behandeling is moeilijk te voorspellen. Genetische kenmerken en eigenschappen van de tumor spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Ook zijn leefstijl en voeding mogelijk van belang. Daarnaast weten we nog te weinig over de kwaliteit van leven voor-, tijdens-en na afloop van de behandeling. Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling en om behandelingen te kunnen verbeteren, is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Het doel van dit onderzoeksproject is om gegevens te verzamelen van zoveel mogelijk patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Door deze gegevens hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer voorspellers van een succesvolle behandeling, zodat toekomstige patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen.

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek zullen er vragenlijsten naar de deelnemende patiënten worden opgestuurd voordat de behandeling start, tijdens de behandeling en enkele maanden/jaren na afloop van de behandeling. Daarnaast zijn er medische gegevens over het verloop van dikkedarmkanker nodig. Wanneer de patiënt geopereerd wordt om de tumor te verwijderen, zal een gedeelte van dit weefsel gebruikt worden om de diagnose definitief vast te stellen of om aanvullend onderzoek mee te doen. Wanneer weefsel overblijft willen wij dit gebruiken voor onderzoek. Tevens zal er extra bloed worden afgenomen. Overal zal van tevoren uiteraard toestemming voor worden gevraagd aan de patiënt.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Alle nieuw gediagnosticeerde en actief behandelde patiënten met dikkedarmkanker in academische en regionale ziekenhuizen in Nederland.

Verwachte aantal deelnemers

2911 in totaal. Doel in MST is 100 deelnemers.

Looptijd studie

In MST: 7-11-2018 tot 1-1-2024.

Deelnemende centra

Sint Antonius Ziekenhuis; Meander Medisch Centrum; Rivierenland Ziekenhuis; Zuwe Hofpoortziekenhuis Woerden; Tergooi ziekenhuizen; Diakonessenhuis Utrecht; Universitair Medisch Centrum Utrecht; Academisch Medisch Centrum; Deventer Ziekenhuis; Atrium-Orbis; Flevoziekenhuis; Spaarne Gasthuis; Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis; Erasmus Medisch Centrum; Ijsellandziekenhuis; Ikazia Ziekenhuis; Fransiscus Gasthuis & Vlietland; Scheper Ziekenhuis; Bethesda Ziekenhuis; Refaja Ziekenhuis; Isala Klinieken; Academisch Ziekenhuis Maastricht; Leids Universitair Medisch Centrum; Radboud Universitair Medisch Centrum; Saxenburgh groep; NKI-AVL; Maasstadziekenhuis; OLVG; Rode Kruis Ziekenhuis; Albert Scheweiter Ziekenhuis; Reinier de Graaf Groep; Catharina-ziekenhuis; MAASTRO clinic; Bernhoven; Haaglanden Medisch Centrum; Ziekenhuisgroep Twente; Medisch Centrum Leeuwarden; HagaZiekenhuis; Medisch Spectrum Twente; Noordwest Ziekenhuisgroep; Vrije Universiteit Medisch Centrum; Antonius Ziekenhuis, Sneek; Amphia Ziekenhuis; Admiraal de Ruyter Ziekenhuis; Viecuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg; Wilhelmina Ziekenhuis; St. Jans Gasthuis; Rijnstate Ziekenhuis; Zorgsaam ziekenhuis; Bravis Ziekenhuis; Laurentius ziekenhuis; Universitair Medisch Centrum Groningen; Jeroen Bosch Ziekenhuis; MC Groep; Maxima Medisch Centrum; Van Weel-Bethesda Ziekenhuis; Westfries Gasthuis; Groene Hart Ziekenhuis; Ziekenhuis St. Jansdal.

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. Mekenkamp

Waar bent u naar op zoek?