Plenaire sessies

Verenig de expertise: Kwaliteitsstandaard wondzorg Nederland 2018

‘Over de inhoud en consequenties van de kwaliteitsstandaard voor de dagelijkse praktijk’ door R. Meerwaldt

Diverse rapporten van o.a. de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland (ZINL) beschrijven de huidige knelpunten binnen de wondzorg in Nederland. In opdracht van het ZINL hebben het Wondplatform Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie het initiatief opgepakt een kwaliteitsstandaard wondzorg voor Nederland te schrijven. Een werkgroep, bestaande uit gemandateerde van de beroepsverenigingen van zorgverleners en de patiëntenverenigingen betrokken bij wondzorg, heeft de afgelopen twee jaar deze standaard geschreven waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Classificatie van wondzorg
 • Basis wondzorg gedurende de eerste drie weken van een behandeling
 • Organisatie multidisciplinaire ketenzorg wonden en beschrijven patiëntenreis
 • Competenties zorgverleners bij wondzorg
 • Meten van geleverde kwaliteit wondzorg door de keten heen
 • Financiering wondzorg

Het WEC ziet er een gat in: de reis van een patiënt met een wond

‘Over de werking van het Wond Expertise Centrum binnen en buiten MST’ door M. Blokhuis

In deze sessie wordt u meegenomen in de wereld van het Wond Expertise Centrum (WEC) van Medisch Spectrum Twente. Wat is de route van de patiënt vanaf het moment dat deze wordt aangemeld door de huisarts bij het WEC, totdat de wond is gesloten? Wie werken er allemaal binnen het Wond Expertise Centrum en hoe verloopt de samenwerking met de thuiszorg, verpleeghuis en Roessingh? De eerste en tweede lijn bundelen de krachten om de zorg voor de patiënt met een wond te optimaliseren. Hoe kunnen we deze samenwerking verder optimaliseren?

Met je goede been uit het verkeerde bed stappen. Hoe organiseren en financieren we wondzorg in Twente?

‘Plenaire discussie over de concrete invoering, organisatie en financiering van wondzorg Twente’ onder leiding van H. Huitema

Met de kwaliteitsstandaard wondzorg ligt er een blauwdruk voor de organisatie van wondzorg in Nederland. Zowel de zorgverleners als de patiënten hebben hierin een gezamenlijke visie beschreven. Echter een daadwerkelijke implementatie is nog een grote vervolgstap. Is de wil en het vertrouwen er om samen een ketenzorg wondteam te vormen? Is dit organisatorisch haalbaar? Wat zijn concrete problemen? Niet alleen de (wond)zorg is versplinterd, maar ook de financiering (eerstelijns potje, tweedelijns potje, gemeente). Hoe loopt de financiering van een dergelijk project dan? Tijdens een plenaire discussie zullen de Raad van Bestuur van MST, zorgverzekeraars, gemeente Enschede alsmede diverse zorgverleners uit eerste en tweede lijn hierover van gedachten wisselen.

Workshops

Debrideren kun je leren

‘Over debrideren – theorie en praktijk’ door R. Meerwaldt, vaatchirurg en K. Kleizen, verpleegkundig specialist i.o.

In deze workshop komen theorie en praktijk rondom het debrideren van wonden samen. Eerst gaan we in op wat een debridement is, wanneer dit uitgevoerd dient te worden en wat een biofilm is. In het tweede gedeelte komt de praktijk aan bod; wat is de werkwijze van een debridement en hoe ver debrideer je? We gaan concreet aan de slag om te leren zelf te kunnen debrideren.

Verkeerd verbonden

‘Over het gebruik van (on)juiste verbandmiddelen en compressiemiddelen en de invloed op wondgenezing’ door D. Smithuis, doktersassistent dermatoloog

In het kort:

 • Uitleg over typen wonden en ‘stroomschema’ wondverbanden
 • Welke compressie en wanneer
 • Overige behandeling omliggende huid

Bij een patiënt met een niet genezende (niet oncologische) wond is, naast een goede diagnose, een juiste wondbehandeling van essentieel belang. Het gebruik van het verkeerde wondverband kan een wond namelijk verergeren. Het aanbod van wondverband is extreem groot en slechts een klein deel is wetenschappelijk goed onderzocht.

Het is belangrijk om systematisch te kijken naar elke wond en hierop het verbandmateriaal te kiezen. Systematische benadering bereikt men door gebruik te maken van de TIME-systematiek. In deze workshop zullen wij deze systematiek en de daarbij behorende keuze van wondverbanden met u doornemen. Naast wondverband is er een belangrijke rol voor eventuele compressietherapie. De inzet hiervan komt aan bod en tevens zullen we u enkele valkuilen tonen. In deze workshop ligt de nadruk op het juist verbinden van chronische wonden, niet op scholing ten aanzien van compressietherapie.

Wondgenezing: een verhaal apart

‘Over factoren die wondgenezing beïnvloeden’ door I. Roescher, verpleegkundige wondpoli

Bepaalde wonden zullen snel genezen, terwijl andere wonden ondanks adequate behandeling moeilijk genezen. Hierbij spelen vele factoren een rol, zoals voeding en medicatie. Dit zijn vaak de belemmerende componenten voor wondgenezing. In deze workshop vertellen we hoe u deze factoren inzichtelijk kunt maken en hoe ze van invloed kunnen zijn op de wondgenezing. We geven u tips en tricks hoe u als zorgverlener kunt inspelen op patiënt-, wond-, zorgsysteem- en professioneel gerelateerde factoren om de wondgenezing te bespoedigen.

Wondsluiting en littekenvorming

‘Over chronische wonden en littekenvorming’ door H. Rakhorst, plastisch chirurg

In het kort:

 • Een behandelplan opstellen voor een nieuwe wond
 • Het normale beloop van een wond
 • Herkennen van een achterblijvende wond
 • Uitleg over wat een plastisch chirurg kan met chronische wonden

Wonden betekent voor de patiënt veel vragen, voor de huisartsenpraktijk veel zorg en voor de maatschappij veel kosten. Samenwerken, goede eerstelijnszorg en tijdige verwijzing kunnen dit verminderen.

In deze workshop zullen we eerst de fasen van wondgenezing bespreken en vertalen naar de dagelijkse praktijk: ‘wat kan ik met basale kennis om wonden bij mijn patiënten sneller te herkennen op achterblijvende wondgenezing?’ Het begint bij de eerste analyse van de wond en het hebben van kennis van factoren waarmee een eerste behandelplan opgesteld wordt. Belangrijkste van dit plan is het inbouwen van een eind datum/periode om de effectiviteit ervan te evalueren. Vervolgens zullen wij aanwijzingen en strategieën delen waarmee een patiënt niet te vroeg en niet te laat wordt verwezen. Ten slotte zullen wij met een aantal voorbeelden illustreren wat de plastisch chirurg doet met chronische wonden in alle soorten en maten. De oplossingen worden schematisch gegeven.

In de workshop worden tevens casussen besproken van mensen die m.b.v. een operatie van jaren thuiszorg naar een leven zonder thuiszorg verder gaan, in het bijzonder voorbeelden van dramatische kostenreductie in de zorg door behandeling van het WEC team en de plastisch chirurg in het bijzonder.

De complexe diabetische voet: geen ‘snoepje’

‘Over de combinatie van symptomen bij een diabetische voet’ door K. Kuijpers, revalidatiearts Roessingh

In het Wond Expertise Centrum worden vele verschillende typen wonden gezien, waaronder diabetische voeten. De diabetische voet is in feite een syndroom: een combinatie van symptomen. Tel hierbij comorbiditeit op van het houdings- en bewegingsapparaat en/of de cerebrale functies (zoals dwarslaesie, CVA, amputaties) en de complexiteit is compleet. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden zullen in deze workshop klinische aspecten en overwegingen aan bod komen.

Waar bent u naar op zoek?