PRESMO studie: Onderzoek naar het voorspellen van het effect van een slaapbeugel

Een slaapbeugel is een veelgebruikte behandeling bij slaapapneu. Helaas werkt deze maar bij ongeveer de helft van de patiënten voldoende. Op dit moment is het nog moeilijk om van tevoren te voorspellen bij welke patiënten de slaapbeugel goed werkt. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken welke eigenschappen de patiënten hebben bij wie een slaapbeugel goed werkt. Deze eigenschappen kunnen in de toekomst helpen om beter in te schatten welke patiënten geholpen kunnen worden met deze behandeling.

Onderzoeksopzet

Patiënten die een reguliere behandeling met een slaapbeugel starten zullen gedurende een periode van 6 tot 12 maanden worden gevolgd om uit te zoeken welke eigenschappen de patiënten hebben bij wie een slaapbeugel goed werkt.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten bij wie slaapapneu wordt vastgesteld en die nog geen behandeling hiervoor hebben gehad.

Interventie(s)

Slaaponderzoek, röntgenfoto, aanmeten slaapbeugel

Verwachte aantal deelnemers

30-35

Looptijd studie

2018-2023

Deelnemende centra

Amphia Ziekenhuis, MST, Leids UMC, UMC Groningen, St. Antonius ziekenhuis, CWZ, Groene Hart ziekenhuis, St. Franciscus Gasthuis, St. Epilepsie Instellingen, Bravis ziekenhuis, Haga ziekenhuis, MMC, ZGT

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. T. Fabius en dr. M. Wagenaar

Waar bent u naar op zoek?