Promotie Lutz Siemer

Op vrijdag 4 december promoveerde Lutz Siemer op zijn proefschrift getiteld “Blended smoking cessation treatment’ aan de Universiteit Twente.

Lutz Siemer, docent psychologie en onderzoek bij de afdeling social work van de Saxion Hogeschool, heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan het onderwerp blended online en face-to-face behandeling. Daartoe heeft hij samen met de Stoppen met rokenpoli van MST, de Universiteit Twente, Tactus Verslavingszorg en Saxion verschillende studies uitgevoerd, die samen zijn doctoraatsthesis vormen. Uitgangspunt was dat de digitalisering en vooral de digitale communicatie steeds meer invloed heeft op ons dagelijks leven – zoals nu heel duidelijk tijdens de Corona Pandemie – maar ook op de begeleiding en behandeling van patiënten. Dit roept de vraag op of het combineren van face-to-face counseling en web gebaseerde ondersteuning de voordelen van beide aanpakken kan combineren en zo het “beste van beide werelden” mogelijk kan maken.

De focus van de studies was een vergelijking van een nieuwe Blended Smoking Cessation Treatment met de gebruikelijke face-to-face behandeling. Het doel was om erachter te komen of de nieuwe blended behandeling net zo effectief was als de gewone face-to-face-behandeling om te stoppen met roken. Daarnaast wordt onderzocht hoe patiënten de nieuwe behandeling ervaren (User Experience) en of ze de behandeling zoals besproken doorlopen (Adherence). Het bleek dat de patiënten de blended behandeling gebruiksvriendelijk en nuttig vonden, maar toch de voorkeur gaven aan de face-to-face counseling. Ze vonden het online aanbod minder aantrekkelijk en inspirerend en brachten twee keer zoveel tijd door met de face-to-face behandeling als met de onlinebehandeling. Ten slotte zijn aanzienlijk minder mensen gestopt met roken in de blended groep dan in de face-to-face groep (blended groep: 4,8%; face-to-face groep: 17,5%). Hoofdonderzoeker Lutz Siemer vat de resultaten voor zichzelf als volgt samen: “Dit was de eerste vergelijkende studie van een blended behandeling op het gebied van verslaving. Het feit dat de blended treatment minder effectief lijkt dan de face-to-face behandeling voldoet niet aan onze verwachtingen en toont aan dat met de implementatie van de door ons ontwikkelde blended treatment de mogelijkheden van deze aanpak nog niet zijn gerealiseerd”. In de toekomst kunnen deze mogelijkheden voor de patiënten mogelijk beter worden bereikt als de onlineonderdelen van de behandeling aantrekkelijker en overtuigender worden geïmplementeerd en flexibeler worden gecombineerd met de face-to-face-behandeling.

Het doctoraatsthesis met de genoemde deelstudies kan hier worden gedownload: https://lutzsiemer.de/phd/

Waar bent u naar op zoek?