Promotie Maaike Zuur–Telgen

Afgelopen woensdag 24 juni promoveerde Maaike Zuur-Telgen op haar proefschrift getiteld “Midrange-proadrenomedullin as a marker for mortality and morbidity in COPD” aan de universiteit Twente. Vanwege de maatregelen t.a.v. COVID-19 vond de promotie digitaal plaats. In haar proefschrift beschrijft ze diverse studies verricht in een cohort van 795 COPD patiënten, allen geïncludeerd in Medisch Spectrum Twente, naar de voorspellende waarde van biomarkers in COPD.

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een heterogene en complexe ziekte en wordt gekenmerkt door acute exacerbaties (AECOPD) die de geleidelijke achteruitgang van de longfunctie kunnen versnellen en het risico op overlijden verhogen. Het is belangrijk om te kunnen voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben om te overlijden en een verhoogde kans op exacerbaties en opnames om zo patiënten te kunnen identificeren bij wie een wijziging in beleid nodig kan zijn. Er is groeiende belangstelling voor biomarkers om de heterogeniteit van ziekte in kaart te brengen en progressie te voorspellen. Een mogelijke biomarker is midrange-proadrenomedullin (MR-proADM), de stabielere voorloper van adrenomedulline (ADM). ADM heeft immuunmodulerende, metabole en vasculaire eigenschappen. Het primaire doel van dit proefschrift is gewijd aan het onderzoeken of MR-proADM geassocieerd is met morbiditeit en mortaliteit bij COPD-patiënten.

De belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat blijkt dat patiënten met een verhoogde waarde van MR-proADM een 3 keer zo hoge kans hebben om te overlijden dan patiënten met lage waarde. Deze bevinding is ook gevalideerd in een andere subgroep. Verder onderzoek zal nodig zijn om te kijken op welke wijze deze bevindingen in de dagelijkse praktijk hun impact kunnen hebben. Maaike Zuur-Telgen startte met haar promotie onderzoek in 2007 in het MST. Zij werd begeleid door Prof. dr. Job van der Palen, Prof. dr. Huib Kerstjens en Dr. Marjolein Brusse-Keizer. Inmiddels werkt zij als manager van het transmuraal bureau in het Medisch Centrum Leeuwarden. Met als belangrijkste opdracht om de transmurale samenwerking rondom de patiënt te optimaliseren.

Waar bent u naar op zoek?