Reactie MST op artikel ‘anderhalve meter’

Afgelopen weekend zijn twee medisch specialisten op persoonlijke titel naar buiten getreden met hun mening over de anderhalve meter samenleving. Omdat zij beiden werken voor MST, gaat dit ook MST aan. Daarom deze verklaring.

Als ziekenhuis volgen wij sinds het begin van de COVID-19 pandemie de richtlijnen van het RIVM. Ook laten we ons adviseren door het team van Infectiepreventie. Hiermee zorgen we voor zo weinig mogelijk risico voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Deze richtlijnen zijn eenduidig. We realiseren ons dat de invulling hiervan voor iedereen een uitdaging is, zowel binnen als buiten MST. Het is goed en noodzakelijk om daarover steeds weer het gesprek aan te gaan: doen we de goede dingen, en doen we de dingen goed. De richtlijnen van het RIVM blijven ons uitgangspunt, MST staat achter de gemaakte keuzes.

Namens Raad van Bestuur en Medisch Stafbestuur,

Sophia de Rooij

Waar bent u naar op zoek?