Regionaal Webinar Urologie

Update:

Helaas moeten wij u berichten dat het Urologie Webinar van 1 februari a.s. waar u zich in grote getale voor heeft aangemeld, opnieuw uitgesteld zal moeten worden. Met het instellen van de avondklok, is het voor ons als organisatie en sprekers onmogelijk om centraal bij elkaar te komen en voor 21.00 uur weer thuis te zijn, hetgeen wij wel als voorwaarde zien voor een feilloos verloop van dit Webinar. Alle presentaties en moderatie vanuit ieders externe (thuis-)locaties schatten wij, technisch gezien, in als te risicovol.

De regionale tumorwerkgroep urologie en de WDH nodigen u van harte uit om met alle bij de verwijzing, diagnostiek en behandeling betrokken huisartsen en medisch specialisten uit onze verwijsregio, bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot behandeling van tumoren in blaas, nier en prostaat. Het doel van deze avond is kennisdeling en totstandkoming van uniforme werkafspraken met betrekking tot screening, verwijzing, diagnostiek en behandeling.

Programma

 • 18.00 uur Start met online aanmelding
 • 18.15 uur Aanvang en openingswoord mw. drs. M.P. Feith, huisarts in Albergen en afgevaardigde WDH
 • 18.25 uur Niercelcarcinoom
  Uroloog dr. M. Asselman en internist-oncoloog dr. D. Piersma vertellen over indicaties voor verwijzing, eerste symptomen diagnostisch onderzoek en laatste ontwikkelingen in de behandeling. Erfelijkheid, nieuwe technieken en behandeling bij gemetastaseerde ziekte zullen aan de orde komen.
 • 19.10 uur Prostaatcarcinoom
  Uroloog mw. drs. D. de Waard stelt de relevantie van PSA screening aan de orde en zal in een interactieve sessie opinies en ervaringen delen.
 • 19.35 uur Korte koffiepauze (10 min)
 • 19.45 uur Blaascarcinoom
  Uroloog drs. G.J. Molijn en internist-oncoloog mw. dr. I.M. Oving vertellen over de laatste inzichten met betrekking tot zowel spier-invasieve als niet spier-invasieve blaaskanker. Onderwerpen als erfelijkheid en gemetastaseerde ziekte zullen aan bod komen.
 • 20.30 uur De rol van de casemanager in de urologie : “De spin in het web”
  Verpleegkundigen / casemanagers mw. N. Klok van MST en mw. A. Savenije van ZGT
 • 20.50 uur Slotwoord door de voorzitter
 • 21.00 uur Afsluiting
Waar bent u naar op zoek?