Bij iedere operatie loopt een patiënt het risico op een wondinfectie. Dat is niet alleen erg pijnlijk, het zorgt er ook voor dat het langer duurt voordat de operatiewond geneest. In het ergste geval kan het bloedvergifting veroorzaken, een ernstige complicatie waaraan patiënten kunnen overlijden. Wanneer na de operatie een wondinfectie ontstaat wordt de ziekenhuisopname van een patiënt verlengd. Ook kan het nodig zijn om een nieuwe operatie uit te voeren.

Wij willen een model ontwikkelen dat kan voorspellen wat het risico is dat er bij de patiënt wondinfectie zal ontstaan. Wanneer we beter inzicht hebben in het risico op een wondinfectie, kunnen we zowel voor als tijdens de operatie al specifieke maatregelen nemen om zoveel mogelijk wondinfecties te voorkomen.

Waarom is dit belangrijk?

Het model kan helpen om patiënten voorafgaand aan de operatie beter te informeren over de risico’s. Bovendien kunnen patiënten zien welke persoonlijke factoren zorgen voor een verhoogd risico op een wondinfectie en wat het effect is van bijvoorbeeld stoppen met roken of afvallen. Tijdens de operatie kan het model helpen om aan het operatieteam te laten zien wat het effect van hun handelingen is. Het team kan dan direct ingrijpen wanneer het voorspelde risico hoog is. Ook na de operatie kan beter inzicht in het risico op een wondinfectie helpen om het beste nabehandelingstraject aan te bieden. Een patiënt met een hoog risico op een wondinfectie kan bijvoorbeeld meer nacontroles of preventieve medicatie krijgen, terwijl een laag risico patiënt wellicht eerder naar huis mag.

Team Battle Powi

BATTLE-POWI project

Samen werken we aan een uniek project. Voor het ontwikkelen van het model maken we gebruik van medische gegevens, maar ook van gegevens uit de geavanceerde meetsystemen op onze operatiekamers (OR Cockpit). Door beter inzicht te krijgen in het risico op een wondinfectie hopen we zoveel mogelijk leed bij patiënten te voorkomen en de kosten voor de zorg zo laag mogelijk te houden

Steunt u ons?

U kunt dit project steunen door vaste donateur te worden en ons jaarlijks te steunen met een donatie. Maar ook uw eenmalige bijdrage is van harte welkom.
Ja, ik steun dit project!

Ook kunt u partner van BATTLE-POWI worden, waarmee u ons met uw bedrijf, instelling, club of als particulier niet alleen financieel steunt, maar ook uw betrokkenheid laat zien en wij u op de hoogte houden van dit project.

Waar bent u naar op zoek?