De impact van een te vroeg geboren baby is groot. Op de afdeling neonatologie in ons Vrouw Kind Centrum, waar high care zorg geleverd wordt, ziet het hechte team dat dagelijks. “We zetten alles op alles om ontwikkeling te stimuleren, achterstand in te halen en gezondheidsschade te verminderen.”

Een team van onder andere neonatologen en neonatologieverpleegkundigen zorgt op de afdeling neonatologie voor te vroeg, te klein en ziek geboren baby’s, en voor grote en voldragen baby’s, die ook een moeizame start kunnen hebben. De zorgmedewerkers spelen een betekenisvolle rol in de kleine indrukwekkende wereld van ouders en hun pasgeboren baby. Premature baby’s (geboren onder 37 weken zwangerschapsduur) zijn van de buitenkant volmaakt, maar nog onrijp van binnen. “Dankzij onderzoek weten we steeds beter welke factoren het meest bijdragen aan de ontwikkeling van de baby’s”, vertellen de collega’s van het dienstdoende team.

Regiofunctie post-IC
De afdeling neonatologie in ons ziekenhuis is een post-IC/HC. Wij behandelen premature baby’s die, na opname op een neonatale Intensive Care (NICU), extra zorg nodig hebben. De dichtstbijzijnde NICU voor onze regio is in Zwolle. “Zodra de baby’s daaraan toe zijn, verwelkomen we ze voor een verblijf iets dichter bij huis, waar ‘high care’ geleverd wordt.”

Ontwikkelingen op de afdeling
De premature pasgeborenen op de neonatologie gedragen zich vaak anders dan gezonde en voldragen baby’s en zijn erg prikkelgevoelig. Slapen, drinken en ademen gaat moeilijker. “Wij bieden ontwikkelingsgerichte zorg: prikkelarm door gedempt licht en geluid, met geclusterde zorgmomenten en nabootsing van de veilige omgeving in de baarmoeder. Neonatologie is ook op medisch en technologisch vlak in ontwikkeling, en dat gaat snel. Denk aan kindvriendelijke ademhalingsondersteuning, slimme monitoringsapparatuur, fototherapie (met een bililamp) en een gehoortest voor prematuren. Voor de gehoortest hoeven baby’s vanuit Enschede niet meer naar een academisch ziekenhuis of NICU. Hoe meer dichtbij huis kan, hoe prettiger dat is voor de ouders.”

Dichtbij elkaar
“De kraamafdeling is in het Vrouw Kind Centrum vlakbij de afdeling neonatologie gesitueerd. Is de moeder nog opgenomen op de kraamafdeling, dan brengen we haar vaak en snel naar haar kind. Er zijn rooming-in kamers waar ouders bij hun baby kunnen overnachten en er zijn zalen waar kinderen die intensievere zorg nodig hebben. Ook met tweelingen en drielingen is rekening gehouden. En als ouders en broers of zussen even willen ontspannen, kunnen ze naar de Ronald McDonald huiskamer in het ziekenhuis.”

“Bel ons bij twijfels”
Na ontslag van de neonatologie, blijven de kinderen in beeld bij MST. “Soms mogen baby’s naar huis met hulpmiddelen. Denk aan sondevoeding of zuurstof. Dan is er hulp van de kinderthuiszorg waarmee we samenwerken. Daarnaast mogen ouders van kinderen die met ontslag zijn gegaan, de eerste twee weken onze afdeling dag en nacht bellen in acute situaties en ook bij twijfel of onzekerheid.

FUN en Medium Care poli
Na twee weken zien we de kinderen terug op de FUN poli of de Medium Care poli, ook in het Vrouw Kind Centrum. De minder jonge kinderen (de late prematuren) en de op tijd geboren kinderen die ziek waren zien we op de Medium Care poli. De hele jonge kinderen (jonger dan een zwangerschapsduur van 32 weken), een geboortegewicht minder dan 1.500 gram of kinderen met zuurstoftekort rondom de geboorte zien we op de FUN poli.  FUN staat voor Follow Up Neonatologie en ook voor het plezier waarmee verpleegkundig specialisten, neonatologen en fysiotherapeuten hun vak uitoefenen. We blijven de kinderen op de FUN poli vervolgen tot ze acht jaar zijn. Gemiddeld is er twee jaar nodig voor de inhaalslag van ‘gemiste’ zwangerschapsweken. Dat wil niet zeggen dat alles is opgelost. Vaak blijven de kinderen sensitiever voor prikkels, kan hun motoriek net anders zijn of hebben zij meer moeite met leervaardigheden. Ook gedragsproblemen komen vaker voor”

Aandacht en begrip
“Het is fijn om kinderen ‘gezond’ terug te zien op de afdeling neonatologie. Ouders kijken vaak nog eens om de deur. De kinderen zijn nieuwsgierig naar hun geboorteplek en verzorgers van het ‘eerste uur’. We ontvangen fijne bedankjes. Maar eigenlijk zijn het de ouders en kinderen die een groot compliment verdienen. Wereld Prematurendag is een mooi moment om begrip te creëren voor ouders die hiermee te maken hebben. Begrip ook voor de kinderen die veel extra energie moeten leveren om te groeien in hun leven. En voor broers en zussen van baby’s die extra zorg en aandacht nodig hebben.”

Waar bent u naar op zoek?