In de zomerperiode zijn er veel bevallingen. Er zijn dan minder medewerkers op de verloskamers beschikbaar, onder andere vanwege een welverdiende vakantie voor medewerkers en door de (landelijke) schaarste aan obstetrieverpleegkundigen.

Ook is er een hoger ziekteverzuim in zowel ZGT als MST. Daarom stemmen MST en ZGT dagelijks de bezetting van de verloskamers af. We zorgen samen dat er altijd voldoende verloskamers beschikbaar zijn in de regio. Zo bieden we, in samenwerking met de verloskundigen in de regio, iedere (aanstaande) moeder en baby de zorg die nodig is.

Dit kan wel betekenen dat een bevalling niet altijd in het ziekenhuis van voorkeur plaats kan vinden, omdat moet worden uitgeweken naar een ander ziekenhuis. Voor spoedgevallen is altijd plek. Zo kunnen we, ook tijdens de vakantieperiode, goede en veilige zorg blijven bieden voor moeder en kind.

Vragen of zorgen?
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, of maak je je zorgen? Je kunt terecht bij je eigen verloskundige of gynaecoloog.

Waar bent u naar op zoek?