Collega’s uit de zeven Santeon ziekenhuizen hebben elkaar op 3 september in MST in Enschede ontmoet om het thema “fixeren” te bespreken.

Initiatiefneemster Bianca Oude Engberink-Kamp, verpleegkundige in MST, is lid van het Expertteam VrijheidsBeperkende Interventies (VBI). De bijeenkomst werd door haar georganiseerd om te leren van de kennis en ervaring van de Santeon ziekenhuizen en om te zien of en hoe gezamenlijke kennis gedeeld kan worden. Een heel directe aanleiding is de ambitie van het Expertteam om het aantal VBI’s tot de helft terug te brengen. Hoe gaat ons dat lukken, terwijl er landelijk nog steeds zulke hoge fixatiecijfers geregistreerd worden? Hoe doen andere ziekenhuizen dit en kunnen we op dit vlak van elkaar leren? V&VN geeft handreikingen voor het omgaan met VBI’s maar de manier hoe ziekenhuizen hier invulling aan geven is vrij.

Betrokkenheid

De betrokkenheid bij dit thema is groot: niet voor niets waren alle Santeon ziekenhuizen goed vertegenwoordigd, net als de specialismen psychiatrie, neurologie en geriatrie in MST. Ook zij maakten graag tijd vrij om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Interactief programma

Na de opening door Jan den Boon, lid Raad van Bestuur MST, en Bianca hebben de collega’s kunnen leren van psychiater Alexandâr Alexandrov. Daarna werd er in groepen gepraat over onderwerpen als “Hoe is bij jullie preventie gewaarborgd?”, “Welke vorm van registreren hanteren jullie?”, “Hoe is het scholingsbeleid?” en nog veel meer. De vier groepen presenteerden hun conclusies en bevindingen aan het einde van de dag.

Samenwerking

De aanwezigen hebben na deze bijeenkomst geleerd dat er op heel verschillende manieren omgegaan wordt met de inzet van VBI. Verschillen zijn er ook in het scholingsbeleid en de handelingen zelf, zoals het aanleggen van een onrustband. Omdat de ziekenhuizen van elkaar willen blijven leren is afgesproken om een vervolgbijeenkomst te beleggen en een echte samenwerking aan te gaan als Santeonplatform om op die manier informatie en beleidsstukken te blijven delen.

Waar bent u naar op zoek?