Santeon ziekenhuizen stroomlijnen hun diagnostiek op het gebied van prostaatkanker

Prostaatkanker (medische term: prostaatcarcinoom) is de meest voorkomende vorm van orgaankanker onder mannen. In 2019 kregen ongeveer 13.500 mannen in Nederland deze diagnose, waarvan bijna 20% in één van de Santeon ziekenhuizen. Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom prostaatkanker. Op een aantal onderwerpen zijn afspraken gemaakt om de aanpak tussen de Santeon ziekenhuizen gelijk te trekken.

Verbeterinitiatieven

‘Met name op het gebied van diagnostiek leidde het proces tot nuttige inzichten: onze werkwijzen bleken behoorlijk van elkaar te verschillen. Variatie in diagnostiek heeft grote gevolgen voor het bepalen van het ziektestadium, behandelindicatie en daarmee behandeluitkomst. Deze verschillen zijn niet zo gek, want er is immers in de brede medische wereld nog geen overeenstemming over een beste aanpak en de richtlijnen en medische literatuur laten ruimte voor interpretatie. Dat gaf ons de kans om verbeterslagen te maken waar we trots op mogen zijn, zoals het Santeon breed invoeren van een upfront MRI. Inmiddels is deze strategie Santeon richtlijn geworden’, aldus Jean-Paul van Basten, medisch leider prostaatkanker en uroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

In consensus bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de PSA referentiewaarde voor verdere diagnostiek middels een MRI. Deze upfront (voorafgaande) MRI vindt plaats ter voorbereiding van het biopt. Hierdoor kan er beter en gerichter gebiopteerd worden. Dit is een significante verbetering ten opzichte van voorafgaande diagnostiek, de upfront echo omdat er minder biopten worden genomen. Bovendien worden er met de upfront MRI minder indolente tumoren (dit zijn tumoren die naar verwachting op termijn niet voor problemen kunnen zorgen) aangetroffen.

In Medisch Spectrum Twente (MST) is er onder andere gewerkt aan het verbeteren van de doorlooptijden. ‘Het verbeteren van onze doorlooptijden is echt een gezamenlijke inspanning. Van casemanager tot urologen en van medewerkers van het secretariaat van de polikliniek tot de pathologie en de radiologie. Het werkt alleen als iedereen meedoet’ aldus Ruben Korthorst, medisch leider prostaatkanker en uroloog in MST.

Inzichtelijk maken van patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs)

Onderwerpen als incontinentie en seksualiteit liggen gevoelig en blijven lastig om te bespreken maar zijn van groot belang. Door het gestructureerd uitvragen van PROMs (Patient Reported Outcome Measures) uitkomsten worden de gesprekken in de spreekkamer makkelijker voor arts en patiënt omdat het in de vragenlijst al benoemd is. Het aantal respondenten van de PROMs neemt toe. De wens is om op basis van type behandeling te kijken wat de PROMs uitkomsten zijn. Met deze informatie is het in de toekomst mogelijk om een ‘patients like me’ vergelijking te doen in de spreekkamer tijdens het consult tussen patiënt en zorgverlener.

Verbreding middels wetenschappelijk onderzoek

Het maken van de onderlinge kwantitatieve vergelijkingen tussen de Santeon ziekenhuizen geeft aanleiding tot het opzetten van wetenschapsprojecten. Een voorbeeld van deze wetenschappelijke studie is de Triple aim1 studie. In deze studie worden de behandeling, kosten en uitkomsten op patiëntniveau onderzocht voor mannen met hormoongevoelig uitgezaaid prostaatcarcinoom. Tevens is er een ZonMW toekenning gedaan aan Santeon voor onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de PSMA PET/CT scan in de diagnostiek bij lymfeklieruitzaaiingen bij prostaatkanker.

Transparant verbeteren

De Santeon ziekenhuizen vinden het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van zorg. Hierbij leggen zij de focus op zaken die er echt toe doen voor patiënten. In 2018 deelde Santeon de resultaten van de zorg rondom borstkanker, heupartrose en CVA. Inmiddels werken de Santeon ziekenhuizen op 15 verschillende aandoeningen in verbetertrajecten samen.

Waar bent u naar op zoek?