Saxenburgh en MST waarborgen reumatologie- en MDL-zorg in de regio Hardenberg voor de toekomst.

Om de reumatologie- en MDL-zorg voor patiënten in de regio Hardenberg, Ommen en Coevorden ook voor de toekomst te waarborgen, hebben zorgnetwerkorganisatie Saxenburgh en MST (Medisch Spectrum Twente) onlangs twee overeenkomsten getekend. Hierdoor zijn reumatologiepatiënten en patiënten met maag, darm en leveraandoeningen (MDL) ook voor de langere termijn verzekerd van goede zorg van hoge kwaliteit dichtbij. Net zoals de zorg die de huidige MDL-artsen al twee jaar voor Saxenburgh uitvoeren, valt ook deze zorg onder verantwoordelijkheid van Saxenburgh.

Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van Saxenburgh: “Wij willen een volwaardig pakket aan zorg dichtbij in de regio aanbieden, maar sommige vormen van zorg vereisen een schaalgrootte die wij niet hebben. Deze zorg bieden we in samenwerking met andere regionale ziekenhuizen. Door de samenwerking met MST op het gebied van reumazorg en MDL-ziekten bieden we patiënten reumatologiezorg en MDL-zorg dichtbij en op hoog niveau dat toekomstbestendig is.”

Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur van MST: “De samenwerking met Saxenburgh op het gebied van de reumatologie en MDL-zorg past in onze visie op toekomstbestendige samenwerking in de verbonden regio. Daarnaast past het bij onze rol als topklinisch ziekenhuis voor de brede regio. Het biedt voor ons ook kansen op gebied van onderzoek en opleiding, de twee andere pijlers die voor een topklinisch ziekenhuis van belang zijn.”

Waar bent u naar op zoek?