Sophia de Rooij vertrekt bij MST

Sophia de Rooij, voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft te kennen gegeven dat zij bij MST zal vertrekken. Onder haar professionele leiding is de oriëntatie op het topklinisch en academisch profiel verder gerealiseerd, het generiek functiehuis geïntroduceerd en is het financiële en maatschappelijke beeld van MST sterk verbeterd. MST valt niet meer onder bijzonder beheer bij de banken. Er zijn ook aanzienlijke stappen gemaakt in de samenwerking met de UT en het Tech Med Center, het ZGT en de samenwerking met andere ketenpartners in de ROAZ is versterkt. Zij heeft bovendien krachtig en verbindend leidinggegeven zowel aan de interne organisatie als aan de regionale samenwerking in de ROAZ Euregio tijdens de beide COVID periodes.

De afgelopen jaren heeft de nadruk vooral op de voorbereiding van de regionale samenwerking gelegen, in nauwe samenwerking met ZGT, andere zorgpartners, burgers en de Twentse gemeenten. Meerdere trajecten zijn opgestart, het regiobeeld en de zorgvisie Twente Beter zijn na de officiële start eind januari voortvarend van start gegaan. Intern staat het innovatieprogramma Meer Samen Thuis, een nieuwe interne overleg- en rapportagestructuur, het leerhuis en het generiek functiehuis in de steigers. Sophia de Rooij: “Ik kan hetgeen ik ben opgestart met een gerust hart overdragen aan iemand anders. Ik heb een functie dichter bij mijn gezin geaccepteerd, waar ik als zorgbestuurder mede invulling kan gaan geven aan onder meer de regionale samenwerking. Ook blijf ik op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied actief. Ik heb in MST veel gemotiveerde en betrokken collega’s leren kennen en heb veel geleerd. ”

MST betreurt het vertrek van de Rooij. Voorzitter Raad van Toezicht, Peter den Oudsten: “We vinden het erg jammer, maar hebben begrip voor haar keuze. Sophia is een bevlogen en resultaat gedreven zorgbestuurder, die veel waarde hecht aan de verbinding met de mensen in de organisatie, aan technologische innovaties en aan samenwerking in de regio.”

Namens de Raad van Toezicht

Peter den Oudsten, voorzitter Raad van Toezicht

Waar bent u naar op zoek?