CTS-poli

Patiënten waarbij een vermoeden is van een Carpaal Tunnel Syndroom (CTS), kunnen door de huisarts worden aangemeld voor onze polikliniek. Als patiënt doorloopt u op 1 dag enkele stappen, waarna er een definitief behandelplan voor het Carpaal Tunnel Syndroom wordt afgesproken.

Waar moet u zijn?

U kunt zich melden op de afgesproken tijd bij Klinische Neurofysiologie voor de volgende onderzoeken:

De vervolgstappen

Als er tijdens deze consulten inderdaad blijkt dat de patiënt een Carpaal Tunnel Syndroom heeft, wordt er een behandeling aangeboden. Bekijk hier de folder ‘CTS-polikliniek’.

De huisarts wordt door middel van een brief op de hoogte gesteld over de bevindingen van het onderzoek en de door ons gestarte behandeling.

Waar bent u naar op zoek?