Het hormonale (=endocriene) stelsel

In het menselijk lichaam zijn diverse hormonale organen aanwezig. Deze organen worden klieren genoemd. Zij geven signaalstoffen (= hormonen) af aan de bloedbaan. Via de bloedbaan komen de hormonen terecht bij hun doelwitorgaan en brengen zo het beoogde effect teweeg. Vanuit het doelwit orgaan vindt een remmende terugkoppeling plaats naar de hormonale klier, waardoor de hormoonproduktie en – afgifte geregeld wordt. Hierdoor wordt in de normale situatie de hormonale huishouding op peil gehouden.

De centrale van onze hormoonhuishouding is het hersenaanhangsel (= hypofyse), een boongroot orgaantje dat via een dun steeltje met de hersenen verbonden is. Op deze wijze vindt uitwisseling plaats van informatie tussen ons neurologisch en hormonaal systeem. De hypofyse zelf stuurt zijn hormonen naar de hormonale klieren in ons lichaam en stimuleert op deze wijze de afgifte van hormoon uit de endocriene klier. Op hun beurt geven de hormonale klieren hun hormonen af, waarbij deze hormonen op de hypofyse een remmende terugkoppeling geven, terwijl ze op de weefsels over het algemeen een stimulerende werking hebben. Een en ander is goed te vergelijken met de Centrale Verwarming in huizen: de thermostaat in de woonkamer (vergelijkbaar met hypofyse) geeft signaal af naar de CV-ketel (vergelijkbaar met hormonale klier) als het te koud is, waardoor het CV-water opgewarmd gaat worden. Indien de temperatuur in de woonkamer weer goed is, schakelt de thermostaat de gastoevoer weer dicht en gaat de CV-ketel weer uit.
Schematisch:

Waar bent u naar op zoek?