Kinderneurologie

Op het Kinderneurologie spreekuur worden kinderen gezien door de kinderneuroloog, kinderfysiotherapeut en kinderarts samen. Kinderen kunnen alleen verwezen worden door een kinderarts. Elke week is er een andere kinderarts, die zijn of haar patiënten samen met de kinderneuroloog en kinderfysiotherapeut ziet en bespreekt. Het kan hierbij gaan om kinderen met een reeds bekende neurologische aandoening. Ook worden kinderen gezien met de vraag of er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling, een spieraandoening of bijvoorbeeld kinderen met een om onduidelijke reden groot hoofd.

Verwijzing door kinderarts

Het is niet nodig dat ieder kind met een probleem op het gebied van de kinderneurologie door een kinderneuroloog wordt gezien. Daarom wordt het kind altijd eerst door één van de kinderartsen op een gewoon spreekuur gezien. Mocht de kinderarts het nodig vinden dat het kind op het Kinderneurologie Spreekuur wordt gezien, dan kan de kinderarts verwijzen.

Het is dus voor huisartsen niet mogelijk om rechtstreeks naar dit spreekuur te verwijzen. Een afspraak maken kan bij een van de kinderartsen via de Kindergeneeskunde, bereikbaar op telefoonnummer (053) 487 23 10. Om een afspraak te kunnen maken bij de kinderarts is altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Waar bent u naar op zoek?