Klinische fysica

De vakgroep Klinische Fysica is verantwoordelijk voor de borging van functionaliteit, kwaliteit en veiligheid van het gebruik van medische apparatuur en fysische agentia. Alle klinisch fysici zijn lid van de medische staf. De vakgroep Klinische Fysica wordt gevormd door de algemeen klinisch fysici (AKF) en klinisch fysici radiotherapie.

AKF

AKF in MST bestaat uit drie algemeen klinisch fysici die werken vanuit de afdelingen medische technologie en Algemene Klinische Fysica. Deze afdeling is ziekenhuisbreed actief en leidt een breed scala aan medisch technisch professionals op. We richten ons op het ondersteunen en verbeteren van goede zorg en het inzetten en ontwikkelen van nieuwe technieken.

Radiotherapie

In MST zijn er vier klinisch fysici radiotherapie werkzaam die verantwoordelijk zijn voor de technische aspecten van de bestraling van patiënten met kanker. Zij houden zich bezig met het optimaliseren van de behandeling van individuele patiënten, het borgen van de afgifte van de voorgeschreven dosis en de aanschaf, het onderhoud en gebruik van de radiotherapie-apparatuur. Daarnaast dragen zij zorg voor de implementatie van technische innovaties in de behandelketen.

Waar bent u naar op zoek?