Medisch maatschappelijk werk

Ziek zijn, een behandeling ondergaan of opgenomen worden in het ziekenhuis kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven. Niet alleen voor u als patiënt, maar ook voor uw naaste omgeving kan dit spanningen veroorzaken, zoals gevoelens van angst, afhankelijkheid en onzekerheid. Ook kan het vragen oproepen over bijvoorbeeld toekomstperspectief en dienen er misschien praktische zaken geregeld te worden. Een medisch maatschappelijk werker kan u hierbij helpen.

Wat kan de medisch maatschappelijk werker voor u doen?

  • Ondersteuning bieden bij het omgaan met slecht nieuws.
  • Begeleiden bij de verwerking en acceptatie van ziek zijn of een behandeling ondergaan.
  • Informeren, adviseren en bemiddelen bij de praktische gevolgen van ziekte, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, werksituatie, financiën, veranderende wet- en regelgeving.
  • Ondersteuning bieden aan partner/kinderen, andere familieleden en/of relaties.
  • Leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid.
  • In gang zetten van het nazorgtraject.
  • Contacten leggen met en/of verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.

Werkwijze van de medisch maatschappelijk werker

Afhankelijk van de vraag gaat de medisch maatschappelijk werker met u in gesprek om te bekijken welke hulp van toepassing is in uw situatie.
Het doel is: leren omgaan met de veranderde situatie, (weer) kunnen functioneren in de eigen omgeving en stress te reduceren om de behandeling en opname optimaal te laten verlopen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de gesprekken.

Privacy

De gesprekken met de medisch maatschappelijk werker zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Als er overleg nodig is met uw behandelend arts of verpleegkundige, dan gebeurt dit in samenspraak met u.

Het eerste contact

De behandelend arts of de verpleegkundige kan u naar het medisch maatschappelijk werk verwijzen. U kunt ook zelf bij hen aangeven dat u ondersteuning wenst.

Waar bent u naar op zoek?