Nefrologie

Nefrologie valt onder de Interne Geneeskunde en houdt zich bezig met onderzoek en de behandeling van nieren en nierziekten. Binnen de afdeling Nefrologie worden patiënten begeleid en behandeld tijdens de achteruitgang van de nierfunctie(s). Ook wordt ondersteuning geboden wanneer een nierfunctievervangende behandeling zoals een transplantatie of dialyse nodig is. De nefrologen zorgen voor patiënten met een acute of chronische nierziekte, zoals dialysepatienten en patiënten met een niertransplantaat of hoge bloeddruk (hypertensie).

Over de nieren

Nieren zijn de boonvormige organen ter hoogte van de onderste ribben. De 2 nieren in ons lichaam filteren ons bloed. Door denier stroomt het bloed en passeert daarbij de nefronen: kleine onderdelen die bestaan uit een filter en een afvoerbuisje. In het nefron vindt de filtering van het bloed plaats. Afvalstoffen en overtollig water wordt op deze manier via de urine afgevoerd uit ons lichaam. De nieren hebben belangrijke functies:

  • Regelen van de hoeveelheid water en zout in ons lichaam
  • Verwijderen van afvalstoffen
  • Maken van hormonen en rode bloedcellen
  • Regelen van de bloeddruk en zuurgraad van het bloed
  • Uitscheiding van calcium en fosfaat en het activeren van vitamine D

Nierschade kan ontstaan door ziektes van de nier zelf, zoals bijvoorbeeld cystenieren, of door andere ziektes waarbij de nier vaak betrokken raakt, bijvoorbeeld hoge bloeddruk of suikerziekte. De behandeling van nierschade is er op gericht om, na vaststellen van de oorzaak, waar mogelijk de nierfunctie te laten herstellen dan wel te voorkomen dat verdere verslechtering van de nierfunctie optreedt.

Meer informatie

Waar bent u naar op zoek?