Open

SPHINX studie: Onderzoek naar het endoscopisch doorsnijden van de sluitspier van de galwegen voorafgaand aan metalen stentplaatsing om het risico op een alvleesklierontsteking te verminderen

Bij patiënten met een afsluiting in de galwegen kan het gal niet doorstromen. Hierdoor krijgen bacteriën de kans om een infectie in de galwegen te veroorzaken. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk de galwegen weer open te maken. Dit gebeurt met een metalen buisje (stent) die endoscopisch in de galwegen wordt ingebracht. Doordat het afvoerkanaal van de alvleesklier tegen de galwegen aanligt, kan de alvleesklier geïrriteerd raken bij galwegonderzoek. Meestal kan een alvleesklierontsteking goed behandeld worden met pijnstilling, maar bij ongeveer 1 op de 70 patiënten die een metalen stent krijgen zijn ingrijpende behandelingen en langdurige ziekenhuisopname nodig. In deze studie willen we onderzoeken of het doorsnijden van de sluitspier van de galwegen, voorafgaand aan het plaatsen van het metalen buisje, het risico op alvleesklierontsteking vermindert. Door het insnijden van de sluitspier wordt de uitmonding van de alvleesklier ruimer, waardoor de alvleeskliersappen makkelijker kunnen doorstromen langs de galwegstent. De gedachte is dat hierdoor het risico op alvleesklierontsteking wordt verminderd.

Onderzoeksopzet

Door middel van loting worden patiënten ingedeeld in twee groepen: bij de ene groep wordt de sluitspier doorgesneden en bij de andere groep niet. Op dag 7 en dag 30 na de ingreep worden patiënten gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten met een verdenking op een verstopping van de galwegen (op basis van kwaadaardigheid met indicatie voor drainage).

Interventie(s)

Het al dan niet doorsnijden van de sluitspier van de galwegen.

Verwachte aantal deelnemers

40 patiënten

Looptijd studie

Gestart op 1 maart 2018. De looptijd is verlengd.

Deelnemende centra

AUMC, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, OLVG, St Antonius Ziekenhuis, MST.

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. N.G. Venneman

Waar bent u naar op zoek?