De raden van bestuur van MST, ZGT en SKB hebben aan Acute Zorg Euregio gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een pandemie unit in de regio. Dit idee is gelanceerd door Jan den Boon, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, onderzoekt Acute Zorg Euregio wat het effect is van een pandemie unit. Daarbij concentreert de pandemie zorg zich op één plek.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kent ruim € 250.000 toe om onderzoek te doen. Deze subsidie is beschikbaar gesteld voor initiatieven die bijdragen aan de optimalisatie van de zorgketen.

De ketenpartners in Twente en de Oost-Achterhoek bereiden zich gezamenlijk voor  op een nieuwe pandemie en bundelen de krachten. Alle zorginstellingen komen in de pandemie dezelfde uitdagingen tegen: overbelasting, langdurig belaste medewerkers en afschalen van de reguliere zorg. Om dat in de toekomst te voorkomen, zoeken de ketenpartners naar een andere oplossing. Het onderzoek is gericht op het spreiden van COVID patiënten in de regio op een zodanige wijze dat de reguliere zorg zoveel mogelijk behouden kan blijven. Center for Healthcare Operations Improvement and Research (CHOIR) van de Universiteit Twente en haar spin-off Rhythm ontwikkelen daarvoor wiskundige modellen en computersimulatie. Hiermee worden verschillende scenario’s doorgerekend, die zijn opgesteld samen met experts binnen Acute Zorg Euregio. De resultaten worden verwacht in november/december.

Waar bent u naar op zoek?