TCA studie: onderzoek naar effect en bijwerkingen van injectie in de knie

Voor patiënten is het belangrijk om samen met de arts een keuze te maken voor een bepaalde behandeling. Dit noemen we ‘samen beslissen’. Hiervoor is het van belang om patiënten te voorzien van onderbouwde informatie.  Zo is het voor patiënten belangrijk om te weten hoe snel en hoe goed een therapie helpt tegen de klachten. Ook is voor hen belangrijk om te weten welke bijwerkingen zij kunnen verwachten, wanneer die optreden en hoe belastend die zijn. Met deze informatie kunnen de voor- en nadelen van een therapie voor én door een individuele patiënt worden afgewogen.

Bij artritis door reumatische aandoeningen kunnen triamcinolonacetonide (TCA)-injecties gegeven worden. Het is echter nog niet bekend wat het effect van deze injecties is op de pijn, zwelling en stijfheid. Ook het verloop van eventuele bijwerkingen is nog onbekend. Het doel van deze studie is daarom om met behulp van een app gegevens over het effect en bijwerkingen in de eerste periode na de TCA injectie te verzamelen en analyseren.

Onderzoeksopzet

Tijdens dit onderzoek worden met behulp van een smartphone applicatie (app) herhaaldelijk vragen gesteld over klachten aan de knie (pijn, zwelling en stijfheid) en eventuele bijwerkingen van de injectie. Met behulp van deze uitkomsten wordt het beloop van het effect en eventuele bijwerkingen in de eerste twee weken na injectie bepaald.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten met reumatoïde artritis, artritis psoriatica en spondylartritis bij wie er een indicatie is voor een triamcinolonacetonide (TCA)-injectie in de knie.

Interventie(s)

Verwachte aantal deelnemers

20-50 patiënten

Looptijd studie

Juni 2023 – juni 2024

Deelnemende centra

Medisch Spectrum Twente

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Prof. dr. H.E. Vonkeman, reumatoloog

Waar bent u naar op zoek?