Open

TOPSPIN studie: Onderzoek naar het effect van de instellingen van de beademingsmachine op het ademhalingssysteem en het ontwennen van de beademing bij IC patiënten

Ongeveer 30% van de patiënten die langer dan 2 dagen aan de beademing liggen hebben problemen met ontwennen van de beademing. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de effecten van de instellingen van de beademingsmachine op het ademhalingssysteem en op de tijd die een patiënt nodig heeft om te ontwennen van de beademing.

Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek wordt de functie van de longen en de ademhalingsspieren gemeten. Deze meting duurt ongeveer een uur en wordt een keer per twee dagen gedaan. Als er verwacht wordt dat men op tussenliggende dag volledig zonder beademing kan, vindt er een extra meting plaats op die dag. Tijdens de metingen voor dit onderzoek krijgen patiënten in 4 stappen zowel iets minder als iets meer ondersteuning dan de rest van de dag. Bij iedere stap wordt de functie van de longen en ademhalingsspieren gemeten. Informatie wordt uit de gegevens van de beademingsmachine gehaald en de spieractiviteit middels plakkers op de borstkas.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten op de Intensive Care aan de beademing met een verwachtte beademingsduur van meer dan 48 uur.

Verwachte aantal deelnemers

Voor het onderzoek zijn 30 proefpersonen nodig.

Looptijd studie

2021-eind 2023

Deelnemende centra

  • Medisch Spectrum Twente
  • Universiteit Twente

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. A.D. Cornet, Internist-Intensivist

Meer informatie en contact

Research Intensive Care, researchic@mst.nl

Waar bent u naar op zoek?