Twente krijgt Punt voor Parkinson

Gespecialiseerde zorgverleners gaan samenwerken als één behandelteam.

Punt voor Parkinson is een fysieke locatie waar patiënten met Parkinson door een team van gespecialiseerde Parkinson zorgverleners behandeld en begeleid worden. Het is een initiatief van Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), met als doel het verbeteren van de (keten)zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. In Groningen en Leeuwarden zijn in de afgelopen jaren al positieve ervaringen opgedaan met een soortgelijk Punt voor Parkinson.

Op dit moment zijn er ruim 50.000 mensen met Parkinson in Nederland en dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Parkinson is een chronische ziekte met veel verschillende symptomen, waarbij gedurende de jaren veel verschillende behandelaars betrokken zijn. Het bundelen van kennis en ervaring en het coördineren van de zorg vanuit één centraal punt in de regio is daarmee des te belangrijker.

Samenwerken als één behandelteam
De neurologen van MST en ZGT hebben daarom samen met TMZ onderzocht of het mogelijk is om ook in deze regio een Punt voor Parkinson te realiseren. Alle patiënten met Parkinson (en parkinsonismen) uit de regio zullen, nadat de diagnose is gesteld in MST of ZGT, onder behandeling komen in dit Punt voor Parkinson. De gespecialiseerde zorgverleners van MST, ZGT en TMZ gaan in het Punt voor Parkinson samenwerken als één behandelteam. In alle fases van de ziekte zijn alle experts aanwezig, waarmee expertise en kennis op hoog niveau aanwezig zijn. Voor de patiënten is de kans op complicaties kleiner, en daarmee ook de kans op een ziekenhuisopname. De ervaring van het Punt voor Parkinson in Groningen leert dat door betere afstemming van de behandeling een langdurige verpleeghuisopname vaak zelfs met een aantal jaren kan worden uitgesteld.

Het streven is om het Punt voor Parkinson Twente in het voorjaar van 2022 te openen. Punt voor Parkinson Twente zal worden gevestigd in Het Borsthuis in Hengelo, onderdeel van TMZ.

Waar bent u naar op zoek?