Update over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in MST (09-03-21)

Onlangs zijn de richtlijnen omtrent wat wel en niet mag in de maatschappij enigszins versoepeld. Naar aanleiding daarvan verzoeken we vanuit het wetenschapsbureau van MST, in overleg met het COVID wetenschapsteam en de Raad van Bestuur, alle PI’s binnen MST:

Evalueer opnieuw kritisch in hoeverre WMO en niet-WMO studies on hold moeten blijven staan of, eventueel met aangepaste maatregelen, verantwoord weer voortgezet kunnen worden.

Pas de risico-inventarisatie over de gevolgen van het coronavirus op de uitvoering van het onderzoek zo nodig aan, waarbij de veiligheid van de deelnemers en betrokken medewerkers voorop staat. Documenteer deze (nieuwe) risico-inventarisatie volgens het formulier dat is opgesteld door het wetenschapsbureau en voeg deze toe aan de investigator site file. Bespreek met het afdelingshoofd of het voortzetten of herstarten van de studies verantwoord is en blijf samen evalueren of veranderingen in de huidige situatie vragen om strengere maatregelen.

Dit advies is in lijn met het advies dat is uitgebracht door het CCMO en de IGJ.

Bij vragen over deze maatregelen kunt u uitsluitend per mail contact opnemen met het wetenschapsbureau: wetenschapsbureau@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?