Vanaf vandaag zijn Technisch Geneeskundigen geregistreerd zorgverlener in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Technisch Geneeskundigen registreren zich onder de beschermde naam Klinisch Technoloog als artikel 3 beroep in de wet BIG.

Medische handelingen worden technologisch steeds complexer. Door de enorme snelheid van technologische ontwikkelingen binnen de zorg, is het een uitdaging om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische mogelijkheden en deze toe te passen om zo de beste kwaliteit van zorg te leveren.

De wettelijke basis is er nu dus voor het zelfstandig verrichten van technisch medische verrichtingen, alsook het optimaliseren en ontwerpen van deze technisch-medische handelingen. Hiervoor kunnen heelkundige handelingen, katheterisaties, injecties, puncties en handelingen met ioniserende straling nodig zijn. De klinisch technoloog is hiervoor bevoegd. De wet BIG omschrijft die expertise als:

“Tot het gebied van deskundigheid van de klinisch technoloog wordt gerekend het optimaliseren van bestaande technisch medische handelingen alsmede het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe diagnostische methoden en therapieën met behulp van technologie én het verrichten van complexe technisch medische handelingen binnen het technisch medische deelgebied van de geneeskunst waarin de klinisch technoloog is opgeleid”

14 Technisch Geneeskundigen zijn nu actief in MST binnen veel verschillende specialismen. Van het thoraxcentrum tot het neurocentrum tot kindergeneeskunde. Maar ook in het 3D-lab bij het verbeteren van diagnostiek en therapie in door innovatief gebruik van 3D visualisatie en planning van chirurgische interventies en navigatie tijdens operaties.

Mattiènne van der Kamp maakt als Technisch Geneeskundige deel uit van het eHealth astma team bij de kindergeneeskunde in MST. Daar behandelt hij kinderen met astma op afstand. Van der Kamp: “Door de opname in de BIG krijg ik meer handelingsbevoegdheid. Dit betekent dat ik als Technisch Geneeskundig Specialist in mijn team directer kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de kinderastmazorg met behulp van nieuwe technologie.”

De zesjarige opleiding Technische Geneeskunde is in 2003 gestart aan de Universiteit Twente en is in zowel Enschede als in de driehoek van Delft/Rotterdam/Leiden te studeren.

 

BIG-registratie voor de opleiding Technische Geneeskunde from University of Twente on Vimeo.

Waar bent u naar op zoek?