Virtual Fracture Care
Wanneer een patiënt voor een vrij eenvoudig letsel, zoals een kleine polsbreuk bij kinderen, op de spoedeisende hulp behandeld is, wordt er vaak standaard een controlebezoek op de poli ingepland. Dit is in veel gevallen niet nodig. Medisch Spectrum Twente (MST) is daarom begin september op de spoedeisende hulp begonnen met Virtual Fracture Care.

Minder controlebezoeken
Virtual Fracture Care heeft als doel de behandeling van patiënten met botbreuken te optimaliseren en efficiënter te maken. Patiënten met een bepaald soort letsel krijgen een ander soort ‘licht’ verband die ze er na verloop van tijd zelf af kunnen halen. Dat betekent: kortere wachttijden op de spoedeisende hulp, direct de juiste behandeling op de juiste plek en geen poliklinische controle meer. Dat scheelt reiskosten, tijd en vrije dagen. Ouders hoeven bijvoorbeeld geen ochtend vrij te nemen om naar het ziekenhuis te moeten om het gips eraf te laten halen.

Samenwerking
Afgelopen maanden hebben de behandelende dokters (traumachirurgen, spoedeisende hulp artsen en orthopeden) de handen ineen geslagen en samen met de gipsmeesters en spoedeisende hulp verpleegkundigen gekeken hoe we dit het beste in MST konden invoeren. De spoedeisende hulp verpleegkundigen zijn getraind om dat lichte gips aan te leggen. Er wordt begonnen met de kleine polsbreuken bij kinderen, teenbreuken bij volwassen en spaakletsel van kinderen.

Traumachirurg Sander van Stigt

Traumachirurg met de 6-jarige Kayden.

Waar bent u naar op zoek?