Wereldwijd onderzoek naar COVID-19

We weten nog weinig van het ziekteverloop van COVID-19. Om onze kennis van dit virus te vergroten, hebben we dringend data nodig. Daarom werkt MST mee aan het wereldwijde onderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) naar COVID-19. Hiervoor leveren wij gecodeerde gegevens van patiënten met corona aan en verwerken deze in het register. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in het ziekteverloop waardoor we onze zorg voor patiënten met het coronavirus kunnen verbeteren.

Registratie

Voor de registratie van de gegevens maken we gebruik van het ISARIC eCRF (Electronic Case Record Form) formulier, zoals aanbevolen door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Europese ziekenhuizen kunnen hier medische gegevens delen van alle opgenomen patiënten met een positieve testuitslag of verdacht van COVID-19.

Bij het uitvragen van de medische gegevens willen we voorkomen dat de patiënten, naasten, artsen en verpleegkundigen onnodig worden belast. Daarom heeft het CRF-team van MST het formulier geëvalueerd en beoordeeld welke gegevens bij opname standaard geregistreerd dienen te worden. Hierdoor hoeven artsen en verpleegkundigen geen extra metingen of handelingen bij de patiënten te verrichten en staan alle medische gegevens die nodig zijn voor de studie al in het patiëntendossier.

Privacy

Uitgangspunt bij onderzoek is dat de patiënt eerst toestemming moet geven voordat patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden gebruikt. Op dat uitgangspunt bestaat echter een aantal uitzonderingen. De spoedsituatie zoals die zich voordoet bij de opname en acute zorg van patiënten met COVID-19 is aangemerkt als een uitzonderingssituatie. In deze uitzonderingssituaties mogen de gegevens van patiënten gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, onder voorwaarde dat het onderzoek een algemeen belang heeft, dat de privacy en gegevensbescherming voldoende zijn en de patiënt geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Per studie wordt dit beoordeeld. Bij dit onderzoek worden de gegevens ‘gepseudonimiseerd’. Dat wil zeggen dat de medische gegevens veilig en versleuteld opgeslagen worden.

Brief

Patiënten met COVID-19 worden door ons geïnformeerd middels een brief en een korte toelichting van het onderzoek. Indien een patiënt bezwaar maakt tegen het gebruiken van diens medische gegevens, worden de gegevens niet gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens als leeftijd, andere aandoeningen, wijze van beademen, ligduur op de ic en laboratoriumwaardes uit bloedonderzoek.

Waar bent u naar op zoek?