Elk jaar krijgen 45.000 mensen die werken te horen dat ze kanker hebben. Het is nog niet altijd vanzelfsprekend dat mensen met kanker kunnen blijven werken; een kwart van iedereen die kanker krijgt en werkt, verliest zijn baan. Terwijl veel mensen met kanker wel kunnen werken en dat ook graag willen.

MST neemt daarom deel aan het landelijke project Target@Work-oncologie. In dit project gaat het om werk als behandeldoel binnen de oncologie. Bijna 90% van de kankerpatiënten die werkt, moet aanpassingen in het werk doen vanwege de ziekte en de behandeling.

Meer informatie over het project is te vinden op www.targetatwork.nl

Dokter Ton Jenner, bedrijfsartsDokter Ton Jenner, bedrijfsarts/-consulent Oncologie, geeft antwoord op vragen over werken met kanker.

Waarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in de behandeling aandacht te besteden aan het werk dat een patiënt met kanker doet?

Zo vroeg mogelijk in de behandeling aandacht hebben voor werk biedt de patiënt een houvast: na de schok van de diagnose leeft hij heel sterk in het hier en nu van de behandelingen en het overleven. Aandacht voor de periode na de behandelingen en weer meedoen in de maatschappij en in het werk is dan een punt aan de horizon, een wenkend perspectief.

Hoe herken je eventuele problemen, die de patiënt in het werk ervaart en hoe vertaal je deze naar behoeften en wensen?

Vaak wordt door de behandelaar, de werkgever en ook de bedrijfsarts geadviseerd om het werk maar even uit handen te laten vallen: je hebt nu immers andere zaken aan je hoofd. Dat noem ik ‘liefdevolle verwaarlozing’. Dit advies worden met de beste bedoelingen gegeven, maar werkt juist tegen, omdat dit al heel snel de afstand tot het werk vergroot. Vraag daarom altijd hoe de relatie met het werk en de collega’s is en stimuleer contact.

Hoe beoordeel je wat de patiënt nodig heeft om weer op verantwoorde wijze en met plezier aan het werk te kunnen?

De behandelingen hebben vaak een forse impact op het functioneren: je wordt langzaam gesloopt, zowel lichamelijk als geestelijk. En dan krijg je vaak op het moment, dat je je het allerbelabberdst voelt –direct na afloop van de behandelingen- het verzoek om te komen praten over een ‘plan van aanpak’ voor terugkeer naar werk. Als je merkt, dat de patiënt daar nog niet aan toe is, verwijs dan naar een bedrijfsartsconsulent oncologie, het UWV of een gespecialiseerd re-integratiebedrijf voor deskundige advisering en begeleiding op maat.

Hoe belangrijk is de rol van de partner bij de werkhervatting?

De rol van de partner –of anders gezegd de sociale omgeving- is cruciaal. Kijk je naar factoren, die terugkeer naar het werk belemmeren of bevorderen, dan is in beide gevallen de rol van de sociale omgeving erg belangrijk: deze rol kan optimistisch en stimulerend zijn, maar ook overbezorgd en remmend. Als je op dat punt blokkades signaleert, dan is verwijzing naar de bedrijfsarts (consulent oncologie) een logische keuze.

Waar bent u naar op zoek?