Wetenschappelijke onderzoeken met reisbewegingen: verlenging stopzetting

In het kader van de nieuwe landelijke maatregelen, stelt het wetenschapsbureau van MST in overleg met het COVID wetenschapsteam en in opdracht van de Raad van Bestuur, om de eerdere stopzetting te verlengen tot en met 9 februari a.s.: wetenschappelijk onderzoek waarbij extra reisbewegingen van patiënten en/of medewerkers noodzakelijk zijn tijdelijk stop te zetten of aan te passen.

Dit betekent dat;

  • Bij lopende wetenschappelijke studies, afspraken uitgesteld/geannuleerd moeten worden of waar mogelijk vervangen kunnen worden door digitale/belafspraken.
  • Onderzoekspersoneel, inclusief wetenschappelijke stagiaires, vanuit huis werkt. In geval van onderzoek met patiëntgegevens dienen onderzoekers data te anonimiseren wanneer deze buiten het ziekenhuisnetwerk gebruikt worden. Wanneer dit niet mogelijk is dienen ze een thuiswerkplek aan te vragen bij hun leidinggevende.
  • Bezoek van externe onderzoekers en monitors is niet toegestaan (zie hieronder voor uitzonderingen).

Dit geldt niet voor;

  • Studies waarbij het behandeltraject binnen het wetenschappelijk onderzoek van de patiënt in gevaar komt. Dit onderzoek dient zodanig voortgezet te worden dat patiënten en medewerkers zo min mogelijk met elkaar in contact komen. De principal investigator dient hier een afgewogen besluit te maken over het voortzetten van deze behandeltrajecten. Pas zo nodig de reeds ingevulde risico-inventarisatie aan. Deze risico-inventarisatie is verplicht en dient te worden toegevoegd aan het onderzoeksdossier. Let op: de IGZ kan deze opvragen.
  • Patiëntgebonden COVID-19 gerelateerd onderzoek.
  • Noodzakelijke monitoring om de veiligheid van studiedeelnemers te waarborgen. Conform de IGJ en de Europese richtsnoer is monitoring derhalve mogelijk indien onderzoek COVID-19 gerelateerd is, een ernstig ziektebeeld betreft waarvoor geen passende behandelmogelijkheden zijn, of in een fase verkeert waarbij uitstel van registratie van het geneesmiddel een gevolg kan zijn. Dit laatste betreft bijvoorbeeld een laatste datacheck voor het sluiten van de onderzoeksdatabase. Ook dit dient vastgelegd te worden in de risico-inventarisatie. Monitors krijgen geen thuistoegang tot het EPD.

Dit advies sluit aan op de MST COVID-19 maatregelen en de termijn kan worden verlengd bij verlenging van deze maatregelen. We verzoeken onderzoekers dit te delen met hun collega’s, daarnaast wordt deze tekst op intranet gepubliceerd.

Bij vragen over deze maatregelen kunt u uitsluitend per mail contact opnemen met het wetenschapsbureau, wetenschapsbureau@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?