Medisch Spectrum Twente heeft met alle verzekeraars overeenstemming bereikt voor het leveren van zorg in 2023. Daarmee is MST een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat nu al alle contracten rond heeft.

Elk jaar maken zorgverzekeraars met ziekenhuizen afspraken over de hoeveelheid zorg die zij inkopen voor hun verzekerden en tegen welke prijs. Deze onderhandelgesprekken zijn voor 2023 extra ingewikkeld omdat de ziekenhuizen ook de gevolgen merken van de inflatie en stijgende energielasten en het nog onzeker is wat de uitkomst wordt van de cao onderhandelingen. Op veel plekken zijn de onderhandelingen nog in volle gang.

Ziekenhuizen maken een beperkte winst die nodig is voor investeringen in medisch apparatuur, digitalisering van de zorg en personele capaciteit. Ook zorgverzekeraars hebben niet de volledige financiële ruimte om alle onzekerheden voor de ziekenhuizen maximaal op te vangen. Daarbij moeten ze voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden in meerdere ziekenhuizen en er voor zorgen dat de zorgkosten niet te veel oplopen om de zorgpremies betaalbaar te houden. In dit wankele evenwicht van belangen hebben MST en de zorgverzekeraars alsnog goede passende afspraken kunnen maken voor 2023. Hiermee kunnen de inwoners van Twente en Achterhoek ook in 2023 terecht voor hun zorg in MST. Uitzondering hierop zijn enkele budgetpolissen. Op www.mst.nl/zorgpolis2023 is te zien welke dit zijn.

Waar bent u naar op zoek?