dr. P.J.A.M. Brouwers

Functie: Neuroloog
Bereikbaarheid: (053) 487 28 50
BIG Registratie: 59020327901

Introductie

Ik ben dokter P.J.A.M Brouwers, neuroloog, en sinds 1989 full time werkzaam in het MST op de afdeling Neurologie.

Aandachtsgebieden

Speciale aandachtsgebieden:

-Infectieziekten

-Vasculaire neurologie

-TIA’s / Herseninfarcten

-Hersenbloedingen

-Subarachnoïdale bloedingen

Gespecialiseerde (poli)kliniek: Vasculaire neurologie

Trial coördinator: Ultra, Odyssey, Scarf

Gloria-AF, SCARF

Wetenschappelijk onderzoek

De ontwikkeling van de Enschedese Stroke en TIA Service, Databank

Nevenfuncties

 Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep
 • European Neurological Society
 • Twentse Neurologenvereniging

Nevenfuncties:

 • Secretaris Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep
 • Lid Farmacotherapie commissie
 • Voorzitter Kamer van Dienstverbanders.
 • Lid Taskforce 2015
 • Lid begeleidingscommissie, Nederlandse Hartstichting
 • Secretaris Stichting Vascular Biology Working Group (VBWG)
 • Verschillende adviesgroepen
 • Referent NHS, Stroke en andere tijdschriften
 • Projectgroep “Enschedese Stroke Service”.
 • ROAZ
 • Projectgroepen, CBO, Platform vitale vaten, Richtlijnen
 • Trial coördinator: ULTRA, Odyssey, Scarf
 • Appraisor IFMS

Opleiding

Opleiding 

1975 VWO diploma, Rijksscholengemeenschap Koning Willem II te Tilburg

1976 Propedeuse Biologie, de Rijksuniversiteit Utrecht (een jaar uitgeloot)

24-06-1983 Artsexamen, Rijksuniversiteit Utrecht

1983 stage neuropathologie, Utrecht (Prof. Dr. A. van Rossum)

01-10-1983 tot 01-10-1988 Opleiding tot neuroloog, Academisch Ziekenhuis Utrecht (Opleiders: Prof. Dr. J. van Gijn, neurologie; Prof. Dr. A.C. van Huffelen, klinische neurofysiologie; Prof. Dr. M. Kuilman, psychiatrie)

Promotie

18-05-1993 gepromoveerd op het proefschrift: “Prognostic factors in aneurysmal subarachnoid hemorrhage” (Rijksuniversiteit Utrecht, promotor Prof. Dr. J. van Gijn)

Werkervaring

Augustus 1989 tot heden: neuroloog, Medisch Spectrum Twente

Oktober 1988 tot juli 1989: neuroloog, Academisch Ziekenhuis Utrecht

Publicaties

1.    Klijn CJM, Hoefnagels WAJ, Brouwers PJAM, Luijcks, Moll FL, Kappelle LJ. Effectiviteit van endarteriëctomie voor symptomatische stenose van de A. carotis; meer factoren belangrijk dan alleen ernst van de stenose. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2770-5
2.    de Vos CC, van Maarseveen SM, Brouwers PJ, van Putten MJ. Continuous EEG monitoring during thrombolysis in acute hemispheric stroke patients using the brain symmetry index.
J Clin Neurophysiol 2008;25(2):77-82
3.    Dielemans JCM, Brouwers PJAM, Kappelle LJ, Frijns CJM. Perioperatief staken van antitrombotica; laveren tussen Scylla en Charibdis zonder wetenschappelijk bewijs.
Tijdsch Neurol Neurochir 2009;110:231-7
4.    Een beroerte. In: Probleemgeoriënteerd denken in de neurologie. Een praktijk boek voor de opleiding en de kliniek 2009; pag. 69-77. Van Gijn J en van Dijk GW (Eds).
5.    Brouwers PJAM. Ongewone oorzaken van het herseninfarct. In: Biemond Cursus Cerebrovasculaire Ziekten 2009;12-27.
6.    Zorgstandaard CVA/TIA, Kennisnetwerk CVA Nederland, november 2011
7.    Brouwers PJAM. Trombocytenaggregatieremming, opladen, switchen, aspirineresistentie. Syllabus Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep, januari 2012
8.    van Dijk EJ, Koudstaal PJ, Roos YB, Brouwers PJ, Kappelle LJ. Nieuwe orale anticoagulantia bij atriumfibrilleren, de visie van de neuroloog. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5283.
9.    Brouwers PJAM. De 21e European Stroke Conference. Neurologie Actueel 5, 2012
10.    Arntz RM, van Alebeek ME, Synhaeve NE, Brouwers PJ, van Dijk GW, Gons RA, den Heijer T, de Kort PL, de Laat KF, van Norden AG, Vermeer SE, van der Vlugt MJ, Kessels RP, van Dijk EJ, de Leeuw FE. Observational Dutch Young Symptomatic StrokE studY (ODYSSEY): study rationale and protocol of a multicentre prospective cohort study. BMC Neurol. 2014 Mar 22;14:55.

Abstracts

1.    M.P. Tuinman, E.G.A. van Golde, R.P. Portier, I.L.H. Knottnerus, H.M. Droste, J. van der Palen, P.J.A.M. Brouwers. In hospital mortality of stroke patients admitted during off-hours is non-inferior to patients admitted during working hours.
Cerebrovasc Dis 2013;35 (suppl 3) 306 (Abstract)
2.    Brouwers PJAM. Intracerebral hemorrhage, diagnosis and treatment. In: Update in stroke and neurorehabilitation, Faculty of medicine universitas Indonesia, Jakarta, Proceeding book 2013;16-20. Hadinegoro SR en Mesiano T (Eds).
3.    Brouwers PJAM. Subarachnoid hemorrhage, diagnosis and treatment. In: Update in stroke and neurorehabilitation, Faculty of medicine universitas Indonesia, Jakarta, Proceeding book 2013; 36-38. Hadinegoro SR en Mesiano T (Eds).
4.    Brouwers PJAM. Medical treatment after TIA or minor disabling stroke. In: Update in stroke and neurorehabilitation, Faculty of medicine universitas Indonesia, Jakarta, Proceeding book 2013; 46-49. Hadinegoro SR en Mesiano T (Eds).
5.    van Golde EGA, Tuinman MP, Portier RP, Knottnerus ILH, Droste HM,
van der Palen J, Brouwers PJAM. Heeft het tijdstip van opname invloed op de uitkomst van CVA-patiënten? Wetenschappelijke vergadering NVvN, Nunspeet, 7 november 2013 (Abstract)
6.    Rolf E Egberink, Marlies Zwerink, Hanneke Droste, Paul Brouwers, Gert van Houwelingen, Carine JM Doggen. Patients with acute coronary syndrome and stroke throughout the acute healthcare chain. 8th European Congress on Emergency Medicine, Marseille France, September 2013 (Abstract)
7.    Booij HA, Brouwers PJAM, Koudstaal PJ, Dippel DWJ, den Hertog HM. Non-focal symptoms in patients with TIA or ischemic stroke: prevalence and association with cardiac history. European Stroke Conference 2014, Nice, France, mei 2014 (abstract)

Voor eerdere publicaties zie PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Trials

1.Diener HC, Eikelboom J, Connolly SJ, Joyner CD, Hart RG, Lip GY, O’Donnell M, Hohnloser SH, Hankey GJ, Shestakovska O, Yusuf S; AVERROES Steering Committee and Investigators. Apixaban versus aspirin in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a predefined subgroup analysis from AVERROES, a randomised trial. Lancet Neurol. 2012 Mar;11(3):225-31. Epub 2012 Feb 1. PubMed PMID: 22305462.

2.Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, Diener HC, Hart R, Golitsyn S, Flaker G,Avezum A, Hohnloser SH, Diaz R, Talajic M, Zhu J, Pais P, Budaj A, Parkhomenko A,Jansky P, Commerford P, Tan RS, Sim KH, Lewis BS, Van Mieghem W, Lip GY, Kim JH, Lanas-Zanetti F, Gonzalez-Hermosillo A, Dans AL, Munawar M, O’Donnell M, Lawrence J, Lewis G, Afzal R, Yusuf S; AVERROES Steering Committee and Investigators. Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Mar 3;364(9):806-17. Epub 2011 Feb 10. PubMed PMID: 21309657.

3.Lees KR, Bluhmki E, von Kummer R, Brott TG, Toni D, Grotta JC, Albers GW, Kaste M, Marler JR, Hamilton SA, Tilley BC, Davis SM, Donnan GA, Hacke W; ECASS, ATLANTIS, NINDS and EPITHET rt-PA Study Group, Allen K, Mau J, Meier D, del Zoppo G, De Silva DA, Butcher KS, Parsons MW, Barber PA, Levi C, Bladin C, Byrnes G. Time to treatment with intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS, and EPITHET trials.Lancet. 2010 May 15;375(9727):1695-703. PubMed PMID: 20472172.

4.Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, Pogue J,Reilly PA, Themeles E, Varrone J, Wang S, Alings M, Xavier D, Zhu J, Diaz R,Lewis BS, Darius H, Diener HC, Joyner CD, Wallentin L; RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009 Sep 17;361(12):1139-51. Epub 2009 Aug 30. PubMed PMID: 19717844.

Waar bent u naar op zoek?