dr. M.S.E. van Hout

Functie: Klinisch psycholoog / Klinisch neuropsycholoog
Bereikbaarheid: Secretariaat: (053) 487 28 30
BIG Registratie: 39046821116

Introductie

Klinisch psycholoog / Klinisch neuropsycholoog
Werkzaam:
MST ziekenhuis Enschede (locatie Koningsplein)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:00 tot 16:30

Aandachtsgebieden

Oncologie

 • De medisch psycholoog kan geconsulteerd te worden in geval van verwerkingsproblemen, angst, somberheid, gedragsproblemen of persoonlijkheidsproblemen die de behandeling van kanker bemoeilijken, bij relatie- of gezinsproblemen rond het kankerproces, bij problemen met therapietrouw, en bij (langdurige) rouwproblemen.
 • Indien nodig kan een adviesgesprek worden afgesproken waarin de medisch psycholoog samen met de patiënt kan nagaan of, en zo ja welke, psychologische behandeling geïndiceerd is.

Neurologie

 • Polikliniek bewegingsstoornissen. Neuropsychologisch onderzoek bij indicatiestelling voor DBS (diepe hersenstimulatie), psychologische behandeling bij Parkinson en Parkinsonismen
 • Geheugenpoli: neuropsychologisch onderzoek bij vermoeden cognitieve achteruitgang
 • Cognitieve problemen bij Multiple Sclerose
 • Solvent Team: neuropsychologisch onderzoek bij vermoeden neurotoxiciteit

Gynaecologie

 • Medische sexuologie

Nevenfuncties

 • opleider klinische psychologie en gezondheidszorgpsychologie MST
 • lid opleidings- en examen commissie opleiding klinische psychologie, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Nijmegen
 • lid ziekenhuis/stafcommissies: oncologiecommissie, benoemingsadviescommissie, centrale opleidingscommissie DB, appraisor IFMS
 • coaching en intervisie artassistenten in opleiding tot medisch specialist

Opleiding

 • 1979-1987: Studie Psychologie R.U. Utrecht
 • 1987-1990: Klinische psychologie NIP registratie
 • 1991-1995: Opleiding Psychotherapie, specialisatie Cliëntgerichte psychotherapie
 • 2009: Kortdurende Oncologische Psychotherapie
 • BIG registratie GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog  en Klinisch Neuropsycholoog

Onderzoeken

Lopend:

 • Het nut van herhaald onderzoek bij verminderde prestatievaliditeit, ism Van Valen, NCVB/AMC
 • Follow-up chronische toxische encephalopathie, ism Van Valen NCVB

Publicaties

Hageman G, van Hout MSE, van der Laan G. Toxic encephalopathy; occupational disease as a consequence of organic solvents. Ned Tijdschr Geneesk 1996;140(6):289-91.

Van der Hoek JAF, van der Laan G, van Hout MSE, Hageman G. Chronische toxische encephalopathie; de Solvent Team benadering. Tijdschr v Huisartsgeneeskunde 1996;15:77 – 83.

Hageman G, Ippel PF, van Hout MSE, Rozeboom AR. A Dutch family with benign hereditary chorea of early onset: differentiation from Huntington’s disease. Clin Neurol and Neurosurg  1996;98: 165-70.

Hageman G, van Hout MSE, Laan G van der. Solvent-induced toxic encephalopathy. Clinical Neurology and Neurosurgery 1998;100:301.

Vingerhoets A, Wekking E, van Hout MSE, Emmen H. Vergiftigd gedrag? Een gedragstoxicologische verklaring van gezondheidsklachten.  De Psycholoog 1999;34(3): 98-104.

Hageman G,  Hoek JAF van der, van Hout MSE, van der Laan G, Jansen Steur ENH, de Bruin W, Herholz K. Parkinsonism, pyramidal signs, polyneuropathy, and cognitive decline after long-term occupational solvent exposure. J Neurol 1999; 246(3): 198-206.

Wekking EM, van Hout MSE, Emmen HH. The Dutch neuropsychological test battery for diagnosing CTE. NeuroToxicol 2000; 21(5): 887-8.

van Hout MSE, Schmand B, Wekking EM, Hageman G, Deelman BG. Suboptimal performance on neuropsychological tests in patients with suspected Chronic Toxic Encephalopathy. NeuroToxicol 2003;24(4):547-551.

Van Hout MSE, Wekking EM, Berg IJ, Deelman BG. Psychological treatment of patients with chronic toxic encephalopathy: lessons from studies of chronic fatigue and whiplash. Psychother Psychosom 2003;72(5):235-244.

Schelhaas HJ, Warrenburg BPC van de, Hageman G, Ippel EF, van Hout M , Kremer B. Cognitive impairment in SCA-19. Acta Neurologica Belgica, 2003;103(4):199-205.

Van Hout MSE, Schmand B, Wekking EM, Deelman BG. Cognitive functioning in patients with suspected chronic toxic encephalopathy: evidence for neuropsychogical disturbances after controlling for insufficient effort. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 296-303.

Hageman  G, van der Hoek JAF, van Hout MSE, van der Laan G, Verberk M. Enkele ontwikkelingen in de neurotoxicologie Deel A: Oplosmiddelen en resultaten Solvent Teamproject 1997-2003. Tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie 2006;3: 127-135.

van Hout MSE, Wekking EM, Berg IJ, Deelman BG. Psychosocial and cognitive rehabilitation of patients with Chronic Toxic Encephalopathy. A randomised controlled study. Psychother Psychosom 2008;77:289-297.

Visser I, Wekking EM, de Boer AG, de Joode EA, van Hout MS, van Dorsselaer S, Ruhé HG, Huijser J, van der Laan G, van Dijk FJ, Schene AH. Prevalence of psychiatric disorders in patients with chronic solvent induced encephalopathy (CSE). Neurotoxicology 2011; 32(6):916-922.

Visser I, de Boer AG, Wekking EM, van Vliet J, Van Hout MS, Schmand B, van der Laan G, Schene AH, van Dijk FJ. The Coping with Attention and Memory Complaints Questionnaire (CAMQ): psychometric evaluation of an instrument in suspected chronic solvent-induced encephalopathy (CSE). Neuropsychol Rehabil. 2012;22(5):794-808.

Verberk MM, van der Hoek JAF, Van Valen E, Wekking EM, Van Hout MSE, Hageman G, Van der Laan G. Van Dijk F.  Decision rules for assessment of chronic solvent encephalopathy;results in 2370 patients, accepted for publication in  NeuroToxicology. 2012, 33: 742-752.

Starrenburg AH, Kraaier K, Pedersen SS, van Hout M, Scholten M, van der Palen J. Association of Psychiatric History and Type D Personality with Symptoms of Anxiety, Depression, and Health Status Prior to ICD Implantation. Int.J. Behav. Med. 2012. July 22

Van Hout MSE, Hageman G, Van Valen E. Pitfalls in clinical assessment of neurotoxic diseases: negative effects of repeated diagnostic evaluation, illustrated by a clinical case. NeuroToxicology 2014

Proefschrift

Strangled by solvents? Psychological diagnosis and treatment of chronic toxic encephalopathy, dec 2004, Rijksuniversiteit Groningen.

Waar bent u naar op zoek?