A. Loman

Functie: Gezondheidszorgpsycholoog
Bereikbaarheid: (053) 487 28 30
BIG Registratie: 39927037225

Introductie

Sinds 2018 ben ik werkzaam bij MST. I.s.m. de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik bij MST mijn vervolgopleiding tot GZ-psycholoog gevolgd (eind 2019 afgerond). Op de afdeling Medische Psychologie zie ik zowel klinische als poliklinische patiënten die worden verwezen vanuit alle medisch specialismen binnen het ziekenhuis. Mijn aandachtsgebieden zijn neuropsychologie en (neuro)psychiatrie. Voordien heb ik gewerkt in de GGZ (neuropsychiatrie), verpleeghuiszorg en diverse andere ziekenhuizen.

Waar streef ik naar?

In mijn werk vind ik het belangrijk om een gedegen, ook voor patiënt begrijpelijke analyse van de klachten te maken (zodat motivatie om tot verandering te komen toeneemt, en zodat patiënt meer grip over eigen klachten kan ervaren). Ik streef ernaar om patiënten zoveel mogelijk regie terug te geven over eigen welbevinden en ik probeer mijn behandeling af te stemmen op de huidige situatie van patiënt (ook gezien diens medische belasting). Mijn pragmatische en nuchtere insteek helpen me hier vaak bij.

Aandachtsgebieden

Neuropsychologie:

  • Verrichten van neuropsychologische diagnostiek, o.a. op de geheugenpolikliniek en op verwijzing van neuroloog of internist-ouderengeneeskunde. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende vraagstellingen: is er sprake van dementie (en zo ja, welk type en ernst)? Passen de geheugen- en aandachtsklachten die iemand heeft bij een doorgemaakt CVA, epilepsie, Parkinson, etc.? Passen de cognitieve klachten bij bijvoorbeeld een depressie of overspanningsproblematiek?
  • Psychologische begeleiding bij het omgaan met cognitieve stoornissen (zoals geheugen- of aandachtproblemen)

Psychiatrie:

  • Psychologische behandeling in multidisciplinair teamverband (medisch-psychiatrische unit), zowel klinisch als poliklinisch
  • Diagnostiek rond o.a. persoonlijkheidsproblematiek, intelligentie en psychiatrische problematiek.

Psychologische behandeling:

  • Ik ben breed inzetbaar voor medisch-psychologische verwijzingen vanuit alle specialismen binnen het ziekenhuis. Hierbij pas ik onder andere cognitieve gedragstherapie (CGT) toe. Deze verwijzingen kunnen bijvoorbeeld gaan om psychologische ondersteuning tijdens een (zware) medische behandeling, verwerking van een ziekteperiode, omgaan met (blijvende) beperkingen of verminderen van psychische klachten bij of ten gevolge van een medische aandoening.

Nevenfuncties

Stagebegeleider psychologen in opleiding (studenten van de master medische psychologie, Universiteit Tilburg)

Opleiding

  • Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), per 31-12-2019
  • Psycholoog (master), per 01-05-2014
Waar bent u naar op zoek?