drs. K. F. Meeske

Functie: GZ-psycholoog i.o. tot klinisch neuropsycholoog
Bereikbaarheid: (053) 487 28 30
BIG Registratie: 09916900325

Introductie

Sinds januari 2018 ben ik werkzaam op de afdeling medische psychologie en volg ik de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Mijn werkzaamheden bestaan uit direct patiëntencontact, wetenschappelijk onderzoek en managementtaken. Hiervoor heb ik onder andere 10 jaar binnen de sector neurologie van het revalidatiecentrum Roessingh gewerkt.

Waar streef ik naar?

Wat mij vooral aanspreekt in het werk als klinisch neuropsycholoog is de combinatie van het klinische werk (behandeling en diagnostiek van patiënten die problemen ervaren als gevolg van medische, veelal neurologische  aandoeningen) naast het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van die problemen en daarnaast ook het bijdragen aan het verbeteren en vormgeven van de zorg. Dit alles om patiënten en ook hun partners optimaal te kunnen ondersteunen in het leren omgaan en leven met de gevolgen van hun ziekte.

Aandachtsgebieden

Neuropsychologische diagnostiek en behandeling van zowel emotionele, cognitieve en gedragsmatige problematiek bij diverse, veelal neurologische, patiëntengroepen.

Veelvoorkomende daarvan zijn patiënten (en partners) met de ziekte van Parkinson, Epilepsie, CVA, (Licht) traumatisch hersenletsel, hersentumoren.

Daarnaast maak ik deel uit van enkele multidisciplinaire teams zoals de geheugenpoli en de hartrevalidatie. Mijn wetenschappelijk onderzoek richt zich op het voorkomen en het beloop van problemen in de visuele emotieherkenning na een lichte beroerte.

Het opzetten van psychosociale ondersteuning van patiënten met hypofyseproblematiek maakt eveneens deel uit van mijn werkzaamheden. Ook houd ik mij bezig met het optimaliseren van de (neuro)psychologische zorg die binnen Overijssel aan patiënten met Parkinson geboden wordt.

Nevenfuncties

Bijv. opleider, docent/trainer, lid van commissies/werkgroepen, vertrouwenspersoon, intervisies/coaching, deelname lopende wetenschappelijke onderzoeken

Opleiding

  • Afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog.
  • Basis- en vervolgopleiding tot EMDR therapeut
  • Momenteel in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog
Waar bent u naar op zoek?